31 maj 2016 08:49

31 maj 2016 08:49

Försenat skolprojekt

MARIESTAD: Invigning i höst

Solcellsanläggningen på Vadsbogymnasiets tak skulle ha invigts i dessa dagar, men takprojektet som stöds av flera olika intressenter lär inte vara på plats förrän i oktober.

Det var för ett halvår sedan som MT skrev om det 100 kvadratmeter stora solcellsprojektet, en visningsanläggning och en portabel solcellspanel att använda i klassrummen.

Mariestadsläraren Jan Bertilsson kom med initiativet och projektledare blev kommunens klimat- och energirådgivare Thomas Skagenborg. Bland intressenterna märks kommunen, företag och Energimyndigheten – den senare skulle bidra med 300 000 kronor. Vidare avsågs att hos länsstyrelsen söka ett solcellsbidrag på 100 000 kronor.

Även om anläggningen beräknas ge 13 000 kWh per år, är inte elproduktionen huvudsyftet. Projektets pedagogiska sida är det som främst lyfts fram.

Enligt projektplan skulle monteringen gjorts mars/april och invigningen skulle ha skett april/maj. Men den planeringen har spruckit.

– Tyvärr har det blivit lite försenat; jag har haft mycket och göra och så... vi får skjuta på invigningen till hösten, kanske oktober, säger Skagenborg.

Han förklarar att monteringen ännu inte är gjord. Detta på grund av att en komplett taklastberäkning inte har gjorts.

– Det här ligger på mitt bord just nu. Den vi ska köpa solcellerna av har enbart gjort en vindlastberäkning, men för att få bygglov måste också en snölastberäkning göras. (Varje solcell väger 18 kilo och 100 kvadratmeter celler väger en hel del).

Thomas Skagenborg berättar att finansieringen redan är i hamn, men att handläggningen för länsstyrelsens solcellsbidrag ligger på mellan 18 och 24 månader.

– När allt senare är på plats tar det kanske två dagar att bygga anläggningen på taket.

– En del i projektet är ju den portabla visningsanläggningen som beskriver hur en solcell fungerar. Den premiärvisades på Bomässan och skolor får låna den.

Det var för ett halvår sedan som MT skrev om det 100 kvadratmeter stora solcellsprojektet, en visningsanläggning och en portabel solcellspanel att använda i klassrummen.

Mariestadsläraren Jan Bertilsson kom med initiativet och projektledare blev kommunens klimat- och energirådgivare Thomas Skagenborg. Bland intressenterna märks kommunen, företag och Energimyndigheten – den senare skulle bidra med 300 000 kronor. Vidare avsågs att hos länsstyrelsen söka ett solcellsbidrag på 100 000 kronor.

Även om anläggningen beräknas ge 13 000 kWh per år, är inte elproduktionen huvudsyftet. Projektets pedagogiska sida är det som främst lyfts fram.

Enligt projektplan skulle monteringen gjorts mars/april och invigningen skulle ha skett april/maj. Men den planeringen har spruckit.

– Tyvärr har det blivit lite försenat; jag har haft mycket och göra och så... vi får skjuta på invigningen till hösten, kanske oktober, säger Skagenborg.

Han förklarar att monteringen ännu inte är gjord. Detta på grund av att en komplett taklastberäkning inte har gjorts.

– Det här ligger på mitt bord just nu. Den vi ska köpa solcellerna av har enbart gjort en vindlastberäkning, men för att få bygglov måste också en snölastberäkning göras. (Varje solcell väger 18 kilo och 100 kvadratmeter celler väger en hel del).

Thomas Skagenborg berättar att finansieringen redan är i hamn, men att handläggningen för länsstyrelsens solcellsbidrag ligger på mellan 18 och 24 månader.

– När allt senare är på plats tar det kanske två dagar att bygga anläggningen på taket.

– En del i projektet är ju den portabla visningsanläggningen som beskriver hur en solcell fungerar. Den premiärvisades på Bomässan och skolor får låna den.

  • C. Lundh