31 maj 2016 11:40

31 maj 2016 11:40

Dalvik vill bygga actionpark

MARIESTAD

I en motion till fullmäktige konstaterar Christer Dalvik (Map) att det saknas investeringsmedel i kommunens flerårsbudget för anläggandet av en skejtpark.

Dalvik menar att behoven har förändrats och föreslår i stället en actionpark i centrala Mariestad. En actionpark i betong skulle kunna innehålla utrymme för skateboard, inlines, bmx samt kickbike.

Administrativa enheten hänvisar till ett fullmäktigebeslut tidigare i år där politikerna avslog Jenny Holméns medborgarförslag om att bygga en skejtpark. Tre motsvarande förslag har vid tidigare tillfällen avslagits, därför bedöms det inte som ekonomiskt försvarbart att genomföra en fullskalig projektering och kostnadsberäkning innan fullmäktige tagit ställning i frågan.

Kommunstyrelsens förslag är att avslå Christer Dalviks motion.

Dalvik menar att behoven har förändrats och föreslår i stället en actionpark i centrala Mariestad. En actionpark i betong skulle kunna innehålla utrymme för skateboard, inlines, bmx samt kickbike.

Administrativa enheten hänvisar till ett fullmäktigebeslut tidigare i år där politikerna avslog Jenny Holméns medborgarförslag om att bygga en skejtpark. Tre motsvarande förslag har vid tidigare tillfällen avslagits, därför bedöms det inte som ekonomiskt försvarbart att genomföra en fullskalig projektering och kostnadsberäkning innan fullmäktige tagit ställning i frågan.

Kommunstyrelsens förslag är att avslå Christer Dalviks motion.