31 maj 2016 11:52

31 maj 2016 11:52

Bivefors motionerar om matsvinn

MARIESTAD

Marie Bivefors (SD) sätter fokus på matsvinn och hållbar utveckling i två motioner som fullmäktige skickat vidare för beredning.

Den ena motionen handlar om att minska matsvinnet genom att se över den kommunala verksamheten, exempelvis på skolorna. I motionen läggs också vikt vid att medvetandegöra kommuninvånarna genom information och kampanjer.

I den andra motionen vill Marie Bivefors att man i Mariestad startar ett projekt med sociala affärer. Tanken är att sälja sådant som annars hade slängts, men inget säljs efter sista förbrukningsdatum.

– Det skulle underlätta för ekonomiskt utsatta personer, skapa arbetstillfällen och även tilltala de som värnar om miljön. Vi bör utreda möjligheten att söka EU-medel för matsvinnet som är en riktigt klimatbov, säger Marie Bivefors.

Den ena motionen handlar om att minska matsvinnet genom att se över den kommunala verksamheten, exempelvis på skolorna. I motionen läggs också vikt vid att medvetandegöra kommuninvånarna genom information och kampanjer.

I den andra motionen vill Marie Bivefors att man i Mariestad startar ett projekt med sociala affärer. Tanken är att sälja sådant som annars hade slängts, men inget säljs efter sista förbrukningsdatum.

– Det skulle underlätta för ekonomiskt utsatta personer, skapa arbetstillfällen och även tilltala de som värnar om miljön. Vi bör utreda möjligheten att söka EU-medel för matsvinnet som är en riktigt klimatbov, säger Marie Bivefors.