30 maj 2016 14:06

30 maj 2016 14:06

"Vi måste akta oss för solen"

VÅRD: Ökad förekomst av hudcancer

Antalet fall av malignt melanom ökade med elva procent i hela landet under 2014 men i Västra Götaland handlade det inte om lika stor ökning.

Under 2014 rapporterades 3 752 nya fall av den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, enligt statistik från Socialstyrelsen som bearbetats av nyhetsbyrån Sirén. Året innan handlade det om 3 375 fall och ökningen var elva procent.

Ökning

I Västra Götaland, som är fyra på listan över landstingen under 2014, registrerades 93,4 nya fall på 100 000 personer 2014, 2013 var det 89,2.

Norrbotten har den lägsta siffran med 36,2 under 2014.

Invånarna i Halland drabbades hårdast. 2014 var det 115,4 nya fall per 100 000 personer, jämfört med 93,0 året innan. Även i Blekinge var det en rejäl ökning, från 83,9 till 109,9, under 2014 jämfört med året innan.

Invånarna i de sydligaste landstingen i landet drabbas mest. Ett oförsiktigt solande anses vara en stor orsak till att sjukdomen breder ut sig.

– Vi måste inse att vi måste skydda oss mot solen. Malignt melanom är den snabbast ökande cancerformen och den ökar allra mest i södra Sverige. Vi har inget svar på varför. Det kan ha att göra med att man är mer utsatt för solen där, men det kan också bero på hur man diagnosticerar, säger Mef Nilbert, överläkare och professor på Regionalt cancercenter syd i Lund, till Siren.

Bättre down under

Hon nämner Australien som ett föregångsland i kampen mot hudcancer.

– Där har man jobbat mycket med solskydd och att ändra idealen hos unga och på så sätt lyckats vända trenden.

Under 2014 rapporterades 3 752 nya fall av den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, enligt statistik från Socialstyrelsen som bearbetats av nyhetsbyrån Sirén. Året innan handlade det om 3 375 fall och ökningen var elva procent.

Ökning

I Västra Götaland, som är fyra på listan över landstingen under 2014, registrerades 93,4 nya fall på 100 000 personer 2014, 2013 var det 89,2.

Norrbotten har den lägsta siffran med 36,2 under 2014.

Invånarna i Halland drabbades hårdast. 2014 var det 115,4 nya fall per 100 000 personer, jämfört med 93,0 året innan. Även i Blekinge var det en rejäl ökning, från 83,9 till 109,9, under 2014 jämfört med året innan.

Invånarna i de sydligaste landstingen i landet drabbas mest. Ett oförsiktigt solande anses vara en stor orsak till att sjukdomen breder ut sig.

– Vi måste inse att vi måste skydda oss mot solen. Malignt melanom är den snabbast ökande cancerformen och den ökar allra mest i södra Sverige. Vi har inget svar på varför. Det kan ha att göra med att man är mer utsatt för solen där, men det kan också bero på hur man diagnosticerar, säger Mef Nilbert, överläkare och professor på Regionalt cancercenter syd i Lund, till Siren.

Bättre down under

Hon nämner Australien som ett föregångsland i kampen mot hudcancer.

– Där har man jobbat mycket med solskydd och att ändra idealen hos unga och på så sätt lyckats vända trenden.