30 maj 2016 14:00

30 maj 2016 14:00

Planer för nytt parkområde igång

MARIESTAD: Gallring av Johannesbergsskogen

Johannesbergsskogen har gallrats de senaste veckorna. Nu är arbetet färdigt och nya planer för området väntas ta fart. Men nu riktar närboende skarp kritik mot gallringen eftersom det kan ha påverkat skogens djurliv.

Det är snart dags för de fällda träden att föras bort. Därefter påbörjas arbetet med att förbättra marken. Det är det privatägda fastighetsbolaget Nordic m2 som äger marken och även ligger bakom gallringen. På hemsida skriver företaget att de har om mål att skapa trivsamma miljöer på sina marker. Deras vd Matti Liljegren berättar att de fällt träden på grund av att ingenting har gjorts i Johannesbergsskogen på 20 år.

– Det var hög tid för det nu, vi vill få till en parkmiljö på nytt med ett växtområde och en hundgård.

En hundgård är också någonting som varit efterlängtat av många hundägare i Mariestad de senaste åren.

När beräknas det nya parkområdet vara klart?

– Vi har många planer men har inte kommit så långt som exakta tidsbestämmelser. Men jag skulle uppskatta om 5–7 år.

Skapat reaktioner

Många grannar och förbipasserande till Johannabergsskogen har reagerat. En närboende tycker att det var helt fel tillfälle att ta ner träden och att det var ett så pass stort antal som fälldes ner.

– Det påverkar det rika djurlivet som har funnits där. Nu är mycket av det borta.

Ingen information

När MT ställer frågan till Matti Liljegren om inte arbetet kunde ha lagts en annan tid på året och om det har haft påverkan på djuren i åtanke viftas frågan bort.

– Oavsett, så är de borta nu i och med att arbetet är klart, säger han.

Varken de som bor intill skogen eller den närliggande förskolan informerades innan arbetet drog i gång.

Det är snart dags för de fällda träden att föras bort. Därefter påbörjas arbetet med att förbättra marken. Det är det privatägda fastighetsbolaget Nordic m2 som äger marken och även ligger bakom gallringen. På hemsida skriver företaget att de har om mål att skapa trivsamma miljöer på sina marker. Deras vd Matti Liljegren berättar att de fällt träden på grund av att ingenting har gjorts i Johannesbergsskogen på 20 år.

– Det var hög tid för det nu, vi vill få till en parkmiljö på nytt med ett växtområde och en hundgård.

En hundgård är också någonting som varit efterlängtat av många hundägare i Mariestad de senaste åren.

När beräknas det nya parkområdet vara klart?

– Vi har många planer men har inte kommit så långt som exakta tidsbestämmelser. Men jag skulle uppskatta om 5–7 år.

Skapat reaktioner

Många grannar och förbipasserande till Johannabergsskogen har reagerat. En närboende tycker att det var helt fel tillfälle att ta ner träden och att det var ett så pass stort antal som fälldes ner.

– Det påverkar det rika djurlivet som har funnits där. Nu är mycket av det borta.

Ingen information

När MT ställer frågan till Matti Liljegren om inte arbetet kunde ha lagts en annan tid på året och om det har haft påverkan på djuren i åtanke viftas frågan bort.

– Oavsett, så är de borta nu i och med att arbetet är klart, säger han.

Varken de som bor intill skogen eller den närliggande förskolan informerades innan arbetet drog i gång.

  • Madeleine Bäckman