30 maj 2016 21:10

30 maj 2016 21:10

"Lägg inte ord i min mun"

MARIESTAD: Svag ekonomi fick debatten att hetta till

Trots att budgeten för 2017 skjuts fram till september blev det en rejäl debatt om kommunens ekonomi på fullmäktige.
Marie Bivefors (SD) uppmanade Johan Abrahamsson (M) att inte lägga ord i hennes mun.
Marie Engström Rosengren (V) berömde Jan Hallström (L) för att han gick upp i talarstolen.

På grund av osäkerheten om bland annat flyktingsituationen tas beslut om budgetramarna först i september. Det hindrade dock inte måndagkvällens kommunfullmäktige från att bli händelserikt.

Det började med kommunrevisionens årsberättelse. Revionens vice ordförande Rune Kjernald (C) konstaterade att den finansiella måluppfyllelsen är svag och att varken överskottsmålet på en procent eller målet om ökad soliditet (minskade med tre procent) uppnåddes 2015. Dessutom anser revisionen att den ekonomiska styrningen i social- och IT-nämnden brustit.

Förslaget blev ändå att bevilja samtliga nämnder och styrelser ansvarsfrihet, vilket också fullmäktige beslutade.

Utmaningar

Efter det gick redovisningschef Lars Bergqvist igenom årsredovisningen, där fjolårets resultat uppgick till 6,8 miljoner kronor för kommunens verksamheter; ett plus som hade varit minus om det inte vore för elva miljoner kronor i återbetalning av AFA-försäkringspengar.

Till skillnad mot i fjol, när debatten uteblev helt, hade flera ledamöter vässat sin argumentation. Kommunalråd Johan Abrahamssons (M) anförande följdes av flera replikskiften, där nya talare också begärde ordet:

– Som Winston Churchill sa; det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning. Och jag tycker att vi går åt rätt håll, sa Abrahamsson och fortsatte:

– Trots den oro som är i världen har vi genomfört stora satsningar på skolan och socialen utan att behöva spara på kärnverksamheten. Vi har sålt 30 tomter på ett halvår som tryggar nya skatteintäkter. Vi blev årets näringslivsraket, hade vår första näringslivsgala och en bomässa. Med partiöverskridande arbete räddade vi Skatteverket. Vi har satsningen på Electrivillage som gör oss unika. Pärlan börjar att glänsa igen.

”Ni har hånat oss”

Marie Engström Rosengren (V):

– Mariestad är en fin kommun att bo i, det tycker jag också. Men sjuklönekostnaderna ökade till 17 miljoner kronor, vi har en åldrande befolkning och revisionen uttrycker en oro över ekonomin i sin årsberättelse. Det är den typen av frågor jag tycker vi borde diskutera i samband med ett bokslut.

Abrahamsson påminde om den extrema situationen med flyktingkrisen samtidigt som han anklagade oppositionen för att inte ha några egna förslag.

– Vi har nästan med emfas påpekat vikten av att bygga en stark ekonomi, då har ni hånat oss för skattehöjningar, svarade Engström Rosengren.

Ilsknade till

Marie Bivefors (SD) hade ett replikskifte med kommunalrådet där hon bland annat varnade Abrahamsson för att lägga ord i hennes mun, då hon tidigare under kvällen lagt två motioner under tema matsvinn:

– Jag har aldrig påstått att minskat matsvinn ska rädda kommunens ekonomi.

– Allt låter väldigt positivt trots att nämndernas mål och den finansiella måluppfyllelsen är låg. Jag instämmer i Marie Engströms Rosengrens anförande.

”Frid och fröjd”

Oppositionsråd Ida Ekeroth var nästa kvinna att inta talarstolen:

– Särskilt allvarligt är det att vi inte når enprocentsmålet, trots att vi har sänkt det från två procent. Det är intressant att lyssna på dig Johan, allt låter som att det vore frid och fröjd.

Abrahamsson frågade Ekeroth om hon på fullaste allvar menade att kommunen ska ta höjd för en flyktingkris varje år.

– I så fall skulle skattetrycket vara så högt att ingen vill flytta till Mariestad.

– Oppositionen vill inte gärna prata om vad den dåliga ekonomin beror på. Då kan jag säga att kommunens pensionsskuld kom till innan jag ens blev röstberättigad.

Socialnämdens ordförande Jan Hallström (L) såg till att backa upp sin allianskollega:

– Det är ganska lätt att höja skatten, det kan man egentligen göra varje år tills den är 100 procent. Jag tror att en skattehöjning riskerar att försvinna och att underskottet blir lika stort, eller ännu större.

Engström Rosengren tyckte det var trevligt att Hallström letat sig upp i talarstolen. Hon var nyfiken på hur socialnämndens ordförande ska hitta ”smarta besparingar” i en hårt pressad nämnd.

Marianne Kjellquist (S), Christer Dalvik (Map) hade också inlägg i debatten. När MT av pressläggningsskäl lämnade mötet under en paus vid 20-tiden hade ytterligare ledamöter begärt ordet.

På grund av osäkerheten om bland annat flyktingsituationen tas beslut om budgetramarna först i september. Det hindrade dock inte måndagkvällens kommunfullmäktige från att bli händelserikt.

Det började med kommunrevisionens årsberättelse. Revionens vice ordförande Rune Kjernald (C) konstaterade att den finansiella måluppfyllelsen är svag och att varken överskottsmålet på en procent eller målet om ökad soliditet (minskade med tre procent) uppnåddes 2015. Dessutom anser revisionen att den ekonomiska styrningen i social- och IT-nämnden brustit.

Förslaget blev ändå att bevilja samtliga nämnder och styrelser ansvarsfrihet, vilket också fullmäktige beslutade.

Utmaningar

Efter det gick redovisningschef Lars Bergqvist igenom årsredovisningen, där fjolårets resultat uppgick till 6,8 miljoner kronor för kommunens verksamheter; ett plus som hade varit minus om det inte vore för elva miljoner kronor i återbetalning av AFA-försäkringspengar.

Till skillnad mot i fjol, när debatten uteblev helt, hade flera ledamöter vässat sin argumentation. Kommunalråd Johan Abrahamssons (M) anförande följdes av flera replikskiften, där nya talare också begärde ordet:

– Som Winston Churchill sa; det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning. Och jag tycker att vi går åt rätt håll, sa Abrahamsson och fortsatte:

– Trots den oro som är i världen har vi genomfört stora satsningar på skolan och socialen utan att behöva spara på kärnverksamheten. Vi har sålt 30 tomter på ett halvår som tryggar nya skatteintäkter. Vi blev årets näringslivsraket, hade vår första näringslivsgala och en bomässa. Med partiöverskridande arbete räddade vi Skatteverket. Vi har satsningen på Electrivillage som gör oss unika. Pärlan börjar att glänsa igen.

”Ni har hånat oss”

Marie Engström Rosengren (V):

– Mariestad är en fin kommun att bo i, det tycker jag också. Men sjuklönekostnaderna ökade till 17 miljoner kronor, vi har en åldrande befolkning och revisionen uttrycker en oro över ekonomin i sin årsberättelse. Det är den typen av frågor jag tycker vi borde diskutera i samband med ett bokslut.

Abrahamsson påminde om den extrema situationen med flyktingkrisen samtidigt som han anklagade oppositionen för att inte ha några egna förslag.

– Vi har nästan med emfas påpekat vikten av att bygga en stark ekonomi, då har ni hånat oss för skattehöjningar, svarade Engström Rosengren.

Ilsknade till

Marie Bivefors (SD) hade ett replikskifte med kommunalrådet där hon bland annat varnade Abrahamsson för att lägga ord i hennes mun, då hon tidigare under kvällen lagt två motioner under tema matsvinn:

– Jag har aldrig påstått att minskat matsvinn ska rädda kommunens ekonomi.

– Allt låter väldigt positivt trots att nämndernas mål och den finansiella måluppfyllelsen är låg. Jag instämmer i Marie Engströms Rosengrens anförande.

”Frid och fröjd”

Oppositionsråd Ida Ekeroth var nästa kvinna att inta talarstolen:

– Särskilt allvarligt är det att vi inte når enprocentsmålet, trots att vi har sänkt det från två procent. Det är intressant att lyssna på dig Johan, allt låter som att det vore frid och fröjd.

Abrahamsson frågade Ekeroth om hon på fullaste allvar menade att kommunen ska ta höjd för en flyktingkris varje år.

– I så fall skulle skattetrycket vara så högt att ingen vill flytta till Mariestad.

– Oppositionen vill inte gärna prata om vad den dåliga ekonomin beror på. Då kan jag säga att kommunens pensionsskuld kom till innan jag ens blev röstberättigad.

Socialnämdens ordförande Jan Hallström (L) såg till att backa upp sin allianskollega:

– Det är ganska lätt att höja skatten, det kan man egentligen göra varje år tills den är 100 procent. Jag tror att en skattehöjning riskerar att försvinna och att underskottet blir lika stort, eller ännu större.

Engström Rosengren tyckte det var trevligt att Hallström letat sig upp i talarstolen. Hon var nyfiken på hur socialnämndens ordförande ska hitta ”smarta besparingar” i en hårt pressad nämnd.

Marianne Kjellquist (S), Christer Dalvik (Map) hade också inlägg i debatten. När MT av pressläggningsskäl lämnade mötet under en paus vid 20-tiden hade ytterligare ledamöter begärt ordet.