26 maj 2016 16:00

26 maj 2016 16:00

Delad kostnad för dyr patient?

MARIESTAD

Patienten är svårt sjuk och lider av stora missbruksproblem.
Kommunens socialnämnd betalar samtliga omkostnader – men nu kräver man att vuxenpsykiatrin är med och delar på ansvaret.

Sedan 1989 har patienten, som bor i Mariestads kommun, fått vård från den öppenpsykiatriska mottagningen i Västra Götalandsregionens regi.

I ett intyg från i våras konstaterade patientens ansvariga läkare att få framsteg har gjorts inom psykiatrin. Inte heller socialnämnden i Mariestads kommun har lyckats hjälpa personen på hemmaplan.

Som en del av kommunens yttersta ansvar har patienten blivit beviljad två månaders vistelse på ett behandlingshem med slutenvård. Socialnämnden menar att man även i fortsättningen ska betala för boende och sociala insatser, men inte för hälso- och sjukvårdsinsatserna.

Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg, har tidigare begärt att vuxenpsykiatrin ska vara med och dela på kostnadsansvaret. Då gav verksamhetschef Jane Johansson kommunen kalla handen. Nu görs ett nytt försök.

– Regionen och psykiatrin ska ta sitt ansvar och då är det rimligt att kostnaden för behandlingshem delas. Vi har haft ett liknande fall tidigare med samma problematik, och då gick de med på att betala halva kostnaden. Det är märkligt att man inte vill göra det nu, säger Hjoberg.

Patienten kostar i nuläget socialnämnden 4 700 kronor om dagen, alltså drygt 1,7 miljoner kronor om året.

– För patienten vore det bästa att komma till ett behandlingshem där alla insatser finns under samma tak. Då ökar chanserna att få personen i ett stabilare läge, säger Hjoberg.

Sedan 1989 har patienten, som bor i Mariestads kommun, fått vård från den öppenpsykiatriska mottagningen i Västra Götalandsregionens regi.

I ett intyg från i våras konstaterade patientens ansvariga läkare att få framsteg har gjorts inom psykiatrin. Inte heller socialnämnden i Mariestads kommun har lyckats hjälpa personen på hemmaplan.

Som en del av kommunens yttersta ansvar har patienten blivit beviljad två månaders vistelse på ett behandlingshem med slutenvård. Socialnämnden menar att man även i fortsättningen ska betala för boende och sociala insatser, men inte för hälso- och sjukvårdsinsatserna.

Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg, har tidigare begärt att vuxenpsykiatrin ska vara med och dela på kostnadsansvaret. Då gav verksamhetschef Jane Johansson kommunen kalla handen. Nu görs ett nytt försök.

– Regionen och psykiatrin ska ta sitt ansvar och då är det rimligt att kostnaden för behandlingshem delas. Vi har haft ett liknande fall tidigare med samma problematik, och då gick de med på att betala halva kostnaden. Det är märkligt att man inte vill göra det nu, säger Hjoberg.

Patienten kostar i nuläget socialnämnden 4 700 kronor om dagen, alltså drygt 1,7 miljoner kronor om året.

– För patienten vore det bästa att komma till ett behandlingshem där alla insatser finns under samma tak. Då ökar chanserna att få personen i ett stabilare läge, säger Hjoberg.