26 maj 2016 14:30

26 maj 2016 14:30

Bättre tider till hösten

EKONOMI: Ljus konjunkturprognos för Skaraborg

Konjunkturen i Skaraborg är stark och rapporterna tyder på ännu bättre tider.

Handelskammarens företagspanel spår en stärkt konjunktur både på kort och lång sikt.

– Inte sedan början av 2014 har det varit lika höga förväntningar på utvecklingen, säger regionchefen Bjarne Pettersson i ett pressmeddelande.

Handelskammaren har mätt konjunkturen på samma sätt under 18 år. Endast fyra gånger tidigare har inledningen av ett år varit lika stark för den västsvenska konjunkturen som i år.

Låg arbetslöshet och hög konsumtion sticker främst ut. Volvo cars höga omsättning, 30 procent högre än under rekordåret 2015, är en indikator att det går bra för hela regionen.

Bättre tider

Västra Götalandsregionens konjunkturbarometer visar att indexet höjts sedan i höstas. Just nu ligger det på +30, jämfört med +23 under hösten. Till hösten spås, baserat på en enkät till drygt 1 000 företag, siffran hamna på +47.

Skaraborg har den svagaste utvecklingen av delregionerna. Indexet ligger på +13 och beräknas nå +33 till hösten.

Oförändrat läge inom den tungt vägande industrin är den främsta förklaringen, men industrin är optimistisk och tror på en rejäl förbättring. Byggbranschen vädrar en högkonjunktur, och nästan hälften av företagen tycker att orderböckerna är välfyllda.

Handelskammarens företagspanel spår en stärkt konjunktur både på kort och lång sikt.

– Inte sedan början av 2014 har det varit lika höga förväntningar på utvecklingen, säger regionchefen Bjarne Pettersson i ett pressmeddelande.

Handelskammaren har mätt konjunkturen på samma sätt under 18 år. Endast fyra gånger tidigare har inledningen av ett år varit lika stark för den västsvenska konjunkturen som i år.

Låg arbetslöshet och hög konsumtion sticker främst ut. Volvo cars höga omsättning, 30 procent högre än under rekordåret 2015, är en indikator att det går bra för hela regionen.

Bättre tider

Västra Götalandsregionens konjunkturbarometer visar att indexet höjts sedan i höstas. Just nu ligger det på +30, jämfört med +23 under hösten. Till hösten spås, baserat på en enkät till drygt 1 000 företag, siffran hamna på +47.

Skaraborg har den svagaste utvecklingen av delregionerna. Indexet ligger på +13 och beräknas nå +33 till hösten.

Oförändrat läge inom den tungt vägande industrin är den främsta förklaringen, men industrin är optimistisk och tror på en rejäl förbättring. Byggbranschen vädrar en högkonjunktur, och nästan hälften av företagen tycker att orderböckerna är välfyllda.