25 maj 2016 15:15

25 maj 2016 15:15

Överläkare disputerade

SKAS

Svante Swerkersson, överläkare vid barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs sjukhus, försvarade nyligen en avhandling om urinvägsinfektioner hos små barn.

Disputationen skedde i Göteborg och Svante har bland annat undersökt bakterieresistensen hos barn under två års ålder, mellan åren 1994 till 2003. I studien framkom bland annat att resistenta bakterier förekommer oftare hos barn som passerat nio månaders ålder och att resistensen är högre hos flickor än pojkar.

Disputationen skedde i Göteborg och Svante har bland annat undersökt bakterieresistensen hos barn under två års ålder, mellan åren 1994 till 2003. I studien framkom bland annat att resistenta bakterier förekommer oftare hos barn som passerat nio månaders ålder och att resistensen är högre hos flickor än pojkar.