25 maj 2016 15:17

25 maj 2016 15:17

Betyget höjs för företagsklimatet

MARIESTAD: Årlig enkätundersökning av Svenskt näringsliv

Företagen i Mariestads kommun trivs med tillvaron. I ett sammanfattande omdöme över företagsklimatet utdelas högt betyg.

– Mariestad tar ytterligare ett steg framåt efter förra årets fantastiska utveckling. Det är glädjande att se att företagen trivs allt bättre, säger Kristian Johansson, biträdande regionchef på Svenskt näringsliv.

Ifjol klättrade Mariestad 135 placeringar på Svenskt näringslivs årliga ranking och landade på plats 91.

Sett till svaren i årets enkätundersökning ser Mariestad ut att fortsätta på den inslagna vägen. 88 Mariestadföretag, som deltagit i undersökningen, ger ett snittbetyg på 3,7 på en sexgradig skala. Med det är Mariestad en av tre kommuner i Skaraborg som förbättrat sitt omdöme.

Områden som betygsatts är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens.

Mariestad får i år ett bättre betyg av företagen när det kommer till tjänstemännens och allmänhetens attityder till företagande. Trots en bra utveckling inom många områden så upplever företagen något ökad konkurrens från kommunala verksamheter.

I Skaraborg inkasserar Grästorp toppnoteringen med 4, 2 poäng, medan företagen i Gullspång ger sin kommun sämst betyg, 3. I Töreboda blir betyget 3,8. Ett sammanfattande omdöme visar att kommunerna i Skaraborg har ett hyggligt företagsklimat som ligger över riksgenomsnittet (3,3).

Rankinglistan över företagsklimatet 2016 presenterar Svenskt näringsliv den 20 september.

– Mariestad tar ytterligare ett steg framåt efter förra årets fantastiska utveckling. Det är glädjande att se att företagen trivs allt bättre, säger Kristian Johansson, biträdande regionchef på Svenskt näringsliv.

Ifjol klättrade Mariestad 135 placeringar på Svenskt näringslivs årliga ranking och landade på plats 91.

Sett till svaren i årets enkätundersökning ser Mariestad ut att fortsätta på den inslagna vägen. 88 Mariestadföretag, som deltagit i undersökningen, ger ett snittbetyg på 3,7 på en sexgradig skala. Med det är Mariestad en av tre kommuner i Skaraborg som förbättrat sitt omdöme.

Områden som betygsatts är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på arbetskraft med relevant kompetens.

Mariestad får i år ett bättre betyg av företagen när det kommer till tjänstemännens och allmänhetens attityder till företagande. Trots en bra utveckling inom många områden så upplever företagen något ökad konkurrens från kommunala verksamheter.

I Skaraborg inkasserar Grästorp toppnoteringen med 4, 2 poäng, medan företagen i Gullspång ger sin kommun sämst betyg, 3. I Töreboda blir betyget 3,8. Ett sammanfattande omdöme visar att kommunerna i Skaraborg har ett hyggligt företagsklimat som ligger över riksgenomsnittet (3,3).

Rankinglistan över företagsklimatet 2016 presenterar Svenskt näringsliv den 20 september.