24 maj 2016 16:38

24 maj 2016 16:38

Tandläkare drog ut fel tand – anmäls

SKARABORG

Ett barn i tioårsåldern fick fel tand utdragen på en av Folktandvårdens kliniker i norra Skaraborg. Händelsen har lex Maria-anmälts.

I augusti förra året hade patienten en inbokad tid på Folktandvården. Tandläkaren skulle extrahera en mjölktand, men har av någon anledning förväxlat tanden med en av barnets permanenta hörntänder.

Anders Ljungné, tandvårdschef i Västra Götalandsregionen, anser att vårdskadan är allvarlig och händelsen har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

– Det här ska givetvis inte inträffa, men ibland görs fel och misstag. Nu gäller det för oss att hitta de bakomliggande faktorerna till misstaget. Det är en avvikelse som inte tillhör det vanliga, säger han.

Erfaren tandläkare

Enligt anmälan ska den behandlingsansvarige tandläkaren vid tillfället ha varit väl erfaren. Det står att hen hade god vana vid det aktuella momentet och att tandläkaren har fast anställning.

– Rent allmänt är det väldigt ovanligt med lex Maria-anmälningar och totalt görs uppemot tio sådana varje år. Då ska man komma ihåg att det är mellan 1,6 och 1,7 miljoner behandlingar om året. Det betyder dock inte att det är okej att göra misstag och nu får utredningen visa varför felet begåtts, säger Ljungné.

Vid såväl undersökning som behandling av patienten var tandläkaren assisterad av tandsköterska.

I augusti förra året hade patienten en inbokad tid på Folktandvården. Tandläkaren skulle extrahera en mjölktand, men har av någon anledning förväxlat tanden med en av barnets permanenta hörntänder.

Anders Ljungné, tandvårdschef i Västra Götalandsregionen, anser att vårdskadan är allvarlig och händelsen har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

– Det här ska givetvis inte inträffa, men ibland görs fel och misstag. Nu gäller det för oss att hitta de bakomliggande faktorerna till misstaget. Det är en avvikelse som inte tillhör det vanliga, säger han.

Erfaren tandläkare

Enligt anmälan ska den behandlingsansvarige tandläkaren vid tillfället ha varit väl erfaren. Det står att hen hade god vana vid det aktuella momentet och att tandläkaren har fast anställning.

– Rent allmänt är det väldigt ovanligt med lex Maria-anmälningar och totalt görs uppemot tio sådana varje år. Då ska man komma ihåg att det är mellan 1,6 och 1,7 miljoner behandlingar om året. Det betyder dock inte att det är okej att göra misstag och nu får utredningen visa varför felet begåtts, säger Ljungné.

Vid såväl undersökning som behandling av patienten var tandläkaren assisterad av tandsköterska.