24 maj 2016 17:04

24 maj 2016 17:04

Skaraborgs sjukhus stänger medicinavdelning i Mariestad

SKARABORG: "Ett nödvändigt beslut"

Skaraborgs sjukhus stänger medicinavdelningen i Mariestad, men öppnar en mellanvårdsavdelning i samma lokaler.
– Ett nödvändigt beslut, betonar ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Styrelsen var inte enig under tisdagsmötet. Socialdemokraterna lade en protokollsanteckning mot att öppna mellanvårdsplatser medan Vänsterpartiet inte deltog i beslutet.

Beslutet innebär att slutenvårdsplatserna vid Skas i Mariestad avvecklas. Åtta nya platser öppnas i Skövde. Efter semestern öppnas mellanvårdsplatser i Mariestad. Då ska även Skas vara delaktigt under bildandet av ett närsjukvårdscentrum i Mariestad.

Bättre tider

Skas ekonomi fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Under april var resultatet 1,1 miljoner bättre än budget och efter fyra månader är resultatet sju miljoner bättre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen för perioden var 3,4 procent, jämfört med 5 procent under samma period 2015. Främst är det kostnaderna för löner, bemanningsföretag, medicinskt material och laboratorieanalyser som ökat mindre jämfört med förra året.

– Det gäller att fortsätta så här så att vi kan ha ett nollresultat i november. Alla gör ett jättebra jobb, men vi får inte slita ut personalen, säger Ulla-Britt Hagström.

Ansträngt

Läget inför semesterperioden är ansträngt. Det saknas sjuksköterskor och chefläkaren Marga Brisman presenterade en riskanalys.

Styrelsen var inte enig under tisdagsmötet. Socialdemokraterna lade en protokollsanteckning mot att öppna mellanvårdsplatser medan Vänsterpartiet inte deltog i beslutet.

Beslutet innebär att slutenvårdsplatserna vid Skas i Mariestad avvecklas. Åtta nya platser öppnas i Skövde. Efter semestern öppnas mellanvårdsplatser i Mariestad. Då ska även Skas vara delaktigt under bildandet av ett närsjukvårdscentrum i Mariestad.

Bättre tider

Skas ekonomi fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Under april var resultatet 1,1 miljoner bättre än budget och efter fyra månader är resultatet sju miljoner bättre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen för perioden var 3,4 procent, jämfört med 5 procent under samma period 2015. Främst är det kostnaderna för löner, bemanningsföretag, medicinskt material och laboratorieanalyser som ökat mindre jämfört med förra året.

– Det gäller att fortsätta så här så att vi kan ha ett nollresultat i november. Alla gör ett jättebra jobb, men vi får inte slita ut personalen, säger Ulla-Britt Hagström.

Ansträngt

Läget inför semesterperioden är ansträngt. Det saknas sjuksköterskor och chefläkaren Marga Brisman presenterade en riskanalys.