24 maj 2016 15:26

24 maj 2016 15:26

Klart med reservdelslager i Mariestad

MARIESTAD: 50 nya tjänster

Nu är det klart – Mariestad blir centralort för Electrolux logistikcenter.
Beslutet innebär 50 nya tjänster i Mariestad.

– Givetvis är det ett bra och positivt beslut för Mariestad, säger platschef Magnus Karlsson.

Det var i slutet av fjolåret som koncernledningen offentliggjorde planerna på att flytta reservdelslagret från Torsvik söder om Jönköping till Mariestad. Bakgrunden till planerna var följande:

• Ett logistikcenter i Sverige. Genom att samla lager- och logistikverksamheten för färdigvaror, reservdelar och tillbehör på en plats skapas synergier främst för lokaler, transporter, verksamhetens ledning och på sikt, IT-system.

• Bättre lokalutnyttjande. I samband med att kylskåpstillverkningen i Mariestad flyttar till Ungern får Electrolux tomma ytor i lokaler som företaget äger.

• Strategiskt fokus. Målet är att renodla verksamheten, i linje med Electrolux strategi att fokusera alla insatser där de skapar mest värde för Electrolux varumärke.

• Skapa arbetstillfällen i Mariestad: Den beslutade flytten skapar arbetstillfällen i Mariestad när produktionen av kylskåp flyttas.

Erbjuds flytta med

Efter att MBL-förhandlingarna i Torsvik avslutats står det nu klart att Mariestad blir huvudort för Electrolux Major & Small Appliances. Reservdelslagret väntas sysselsätta 50 personer och det samlade logistikcentrat beräknas vara i gång i Mariestad under första kvartalet 2017.

Anställda vid anläggningen Torsvik kommer att erbjudas att flytta med till Mariestad i första hand. De tjänster som inte tillsätts via medflytt kommer att erbjudas personal vid Mariestadsfabriken.

– Om och hur många tjänster som blir tillgängliga för personal i Mariestad vet vi först när förhandlingar om övertalighet är klara i Torsvik. Det är en förhandlingsprocess som tar vid nu, säger Magnus Karlsson.

– Uppbyggnaden av lagret kommer att ske parallellt med utfasningen av tillverkningen i Mariestad. Lagret placeras i anslutning till det befintliga färdigvarulagret i fabriken.

Beskedet om att Mariestad blir huvudort för ett logistikcenter kommer bara ett par veckor efter att Electrolux meddelade att man inlett slutförhandlingar med det lokala bolaget Prodma AB, angående en försäljning av Mariestadsfabriken. Målsättningen är att denna förhandling ska vara avslutad före halvårsskiftet.

– Givetvis är det ett bra och positivt beslut för Mariestad, säger platschef Magnus Karlsson.

Det var i slutet av fjolåret som koncernledningen offentliggjorde planerna på att flytta reservdelslagret från Torsvik söder om Jönköping till Mariestad. Bakgrunden till planerna var följande:

• Ett logistikcenter i Sverige. Genom att samla lager- och logistikverksamheten för färdigvaror, reservdelar och tillbehör på en plats skapas synergier främst för lokaler, transporter, verksamhetens ledning och på sikt, IT-system.

• Bättre lokalutnyttjande. I samband med att kylskåpstillverkningen i Mariestad flyttar till Ungern får Electrolux tomma ytor i lokaler som företaget äger.

• Strategiskt fokus. Målet är att renodla verksamheten, i linje med Electrolux strategi att fokusera alla insatser där de skapar mest värde för Electrolux varumärke.

• Skapa arbetstillfällen i Mariestad: Den beslutade flytten skapar arbetstillfällen i Mariestad när produktionen av kylskåp flyttas.

Erbjuds flytta med

Efter att MBL-förhandlingarna i Torsvik avslutats står det nu klart att Mariestad blir huvudort för Electrolux Major & Small Appliances. Reservdelslagret väntas sysselsätta 50 personer och det samlade logistikcentrat beräknas vara i gång i Mariestad under första kvartalet 2017.

Anställda vid anläggningen Torsvik kommer att erbjudas att flytta med till Mariestad i första hand. De tjänster som inte tillsätts via medflytt kommer att erbjudas personal vid Mariestadsfabriken.

– Om och hur många tjänster som blir tillgängliga för personal i Mariestad vet vi först när förhandlingar om övertalighet är klara i Torsvik. Det är en förhandlingsprocess som tar vid nu, säger Magnus Karlsson.

– Uppbyggnaden av lagret kommer att ske parallellt med utfasningen av tillverkningen i Mariestad. Lagret placeras i anslutning till det befintliga färdigvarulagret i fabriken.

Beskedet om att Mariestad blir huvudort för ett logistikcenter kommer bara ett par veckor efter att Electrolux meddelade att man inlett slutförhandlingar med det lokala bolaget Prodma AB, angående en försäljning av Mariestadsfabriken. Målsättningen är att denna förhandling ska vara avslutad före halvårsskiftet.