24 maj 2016 14:58

24 maj 2016 14:58

Akutsjukhusen har underskott

VÄSTRA GÖTALAND: Plus för regionen men kärnverksamheten har röda siffror

Efter tre månader av 2016 hade regionen ett överskott på 621 miljoner kronor men akutsjukhusen hade ett underskott på 103 miljoner.
– Många intäkter är av engångskaraktär, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Regionstyrelsen godkände delårsrapporten per mars. Den visar på ett överskott för hela regionen på 621 miljoner. Jonas Andersson menar att det till stora delar handlar om intäkter, bland annat statliga bidrag för olika åtgärder, som betalas ut en gång. Regionens kostnader för åtgärderna kommer senare.

– Alliansen och Miljöpartiet ska vara glad att det är en Socialdemokratiskt ledd regering. Dessutom är tillväxten god, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Samtliga akutsjukhusen har budgeterat med ett underskott. Efter tre månader är det totala underskott 103 miljoner, vilket är 34 miljoner sämre än budgeterat. S menar att regionstyrelsen parkerar pengar centralt i stället för att skicka ut dem till sjukhusen.

– Vi förstår inte varför pengarna inte trycks ut till basverksamheterna, säger Bergström.

Andersson:

– Vi försökte med det 2015, men fick inte önskat resultat. Det är en svår balansgång att gasa och bromsa samtidigt.

Akutsjukhusens ekonomi fortsätter spöka. Samtliga har pågående åtgärder för att minska kostnaderna, och i delårsrapporten konstaterar regionen att den negativa utvecklingen har dämpats. Sjukhusen i Alingsås och Kungälv är undantagen och de kommer att slippa det generella kravet att ha ekonomisk balans per månad från och med november.

Skas låg 5,9 miljoner över budgeten och det första kvartalet gav ett överskott på 2,8 miljoner, även om prognosen ligger på ett underskott på 43 miljoner.

– Skas går bra, vi tror på deras åtgärder och program, säger Andersson.

Vid nästa fullmäktige (juni) kommer det beslut om att nämnderna ska medverka i sjukhusens arbete att nå ekonomisk balans samt det även kan bli aktuellt med en revidering av överenskommelserna.

Antalet årsarbetare (46 898) ökade med 497 jämfört med samma tidpunkt 2015.

Regionstyrelsen godkände planerna på att bygga ett centra, som är en samverkan mellan Skaraborgs sjukhus och folktandvården, för specialisttandvård vid Skas i Skövde.

Regionstyrelsen godkände delårsrapporten per mars. Den visar på ett överskott för hela regionen på 621 miljoner. Jonas Andersson menar att det till stora delar handlar om intäkter, bland annat statliga bidrag för olika åtgärder, som betalas ut en gång. Regionens kostnader för åtgärderna kommer senare.

– Alliansen och Miljöpartiet ska vara glad att det är en Socialdemokratiskt ledd regering. Dessutom är tillväxten god, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Samtliga akutsjukhusen har budgeterat med ett underskott. Efter tre månader är det totala underskott 103 miljoner, vilket är 34 miljoner sämre än budgeterat. S menar att regionstyrelsen parkerar pengar centralt i stället för att skicka ut dem till sjukhusen.

– Vi förstår inte varför pengarna inte trycks ut till basverksamheterna, säger Bergström.

Andersson:

– Vi försökte med det 2015, men fick inte önskat resultat. Det är en svår balansgång att gasa och bromsa samtidigt.

Akutsjukhusens ekonomi fortsätter spöka. Samtliga har pågående åtgärder för att minska kostnaderna, och i delårsrapporten konstaterar regionen att den negativa utvecklingen har dämpats. Sjukhusen i Alingsås och Kungälv är undantagen och de kommer att slippa det generella kravet att ha ekonomisk balans per månad från och med november.

Skas låg 5,9 miljoner över budgeten och det första kvartalet gav ett överskott på 2,8 miljoner, även om prognosen ligger på ett underskott på 43 miljoner.

– Skas går bra, vi tror på deras åtgärder och program, säger Andersson.

Vid nästa fullmäktige (juni) kommer det beslut om att nämnderna ska medverka i sjukhusens arbete att nå ekonomisk balans samt det även kan bli aktuellt med en revidering av överenskommelserna.

Antalet årsarbetare (46 898) ökade med 497 jämfört med samma tidpunkt 2015.

Regionstyrelsen godkände planerna på att bygga ett centra, som är en samverkan mellan Skaraborgs sjukhus och folktandvården, för specialisttandvård vid Skas i Skövde.