23 maj 2016 19:00

23 maj 2016 19:00

Lektioner med och utan lärarstöd

MARIESTAD: Vadsbogymnasiet fick oanmält besök

När Skolinspektionen ville kartlägga hur bra lärarstöd eleverna får i undervisningen på olika yrkesprogram var Vadsbogymnasiet en av 47 skolor som fick oanmält besök.
Här fick eleverna gott stöd – på nästan alla lektioner.

Den 15 mars gjorde Skolinspektionen oanmälda besök på 47 gymnasieskolor runt om i landet. Tanken var att få en ögonblicksbild av hur stort lärarstöd eleverna får på fem olika yrkesprogram; vård och omsorg, el och energi, fordon och transport, bygg och anläggning samt barn och fritid.

I Mariestad var det i årskurs två på barn- och fritidsprogrammet som inspektören kollade läget den aktuella tisdagen. I rapporten framgår hur stor del av lektionerna som hölls i helklass, var grupparbeten eller enskilt arbete, och i hur stor utsträckning inspektören bedömer att eleverna fick stöd av sina lärare – oavsett undervisningsform.

Godkänt på Vadsbo

Skolinspektionens rapport visar att lärarstödet var begränsat i mer än en fjärdedel av den observerade undervisningen. ”Ett bra stöd från läraren är många gånger avgörande för att eleverna ska kunna lyckas i sina studier.” ”Det blir särskilt viktigt när eleverna har individuellt arbete”, konstaterar generaldirektör Helén Ängmo i ett pressmeddelande.

Resultatet i Mariestad får nog anses vara godkänt, med omdömen som ”uppmuntrande klimat”, ”tydliga instruktioner” och att eleverna ”fick hjälp när de frågade och hjälp när läraren själv såg att det behövdes”. Vid flera av lektionerna ansågs att eleverna fick stöd av läraren i ”mycket hög grad”. En av lektionerna skulle dock ske helt individuellt och då konstaterar inspektören att ”ingen av eleverna gjorde uppgiften på schemapositionen för lektionen”.

22 fick kritik

Nu var inte syftet med besöket att berömma eller klandra enskilda skolor, utan just att göra en övergripande kartläggning.

– Lärarstödet ingår alltid i Skolinspektionens tillsyn och 2015 fick 22 gymnasieskolor kritik för bristande lärarstöd; 19 av dem var skolor med yrkesprogram – därav inriktningen på yrkesprogram i kartläggningen, förklarar Ylva Johnsson, projektledare vid Skolinspektionen.

Myndigheten menar också att ”rektorer och huvudmän måste bli bättre på att följa upp hur undervisningen faktiskt ser ut i klassrummen”.

Läraren vet bäst

Vadsbogymnasiets rektor, Maria Appelgren, anser att det är upp till varje pedagog att avgöra hur undervisningen ska läggas upp.

Från en utomståendes synvinkel kan det se ut som att det är väldigt mycket enskilt arbete på Vadsbo. Stämmer den bilden?

– Nej, det är väldigt skiftande beroende på ämne och karaktären på ämnet, säger hon. Individuellt arbete kan vara väldigt bra i vissa ämnen. Det är en avvägning man får göra.

– Det är blandningen som gör att vi når så många som möjligt, säger Appelgren.

Hon säger också att lärarna ständigt för diskussioner kring vad och hur man ska undervisa, bland annat i sina program- och ämneslag.

Den 15 mars gjorde Skolinspektionen oanmälda besök på 47 gymnasieskolor runt om i landet. Tanken var att få en ögonblicksbild av hur stort lärarstöd eleverna får på fem olika yrkesprogram; vård och omsorg, el och energi, fordon och transport, bygg och anläggning samt barn och fritid.

I Mariestad var det i årskurs två på barn- och fritidsprogrammet som inspektören kollade läget den aktuella tisdagen. I rapporten framgår hur stor del av lektionerna som hölls i helklass, var grupparbeten eller enskilt arbete, och i hur stor utsträckning inspektören bedömer att eleverna fick stöd av sina lärare – oavsett undervisningsform.

Godkänt på Vadsbo

Skolinspektionens rapport visar att lärarstödet var begränsat i mer än en fjärdedel av den observerade undervisningen. ”Ett bra stöd från läraren är många gånger avgörande för att eleverna ska kunna lyckas i sina studier.” ”Det blir särskilt viktigt när eleverna har individuellt arbete”, konstaterar generaldirektör Helén Ängmo i ett pressmeddelande.

Resultatet i Mariestad får nog anses vara godkänt, med omdömen som ”uppmuntrande klimat”, ”tydliga instruktioner” och att eleverna ”fick hjälp när de frågade och hjälp när läraren själv såg att det behövdes”. Vid flera av lektionerna ansågs att eleverna fick stöd av läraren i ”mycket hög grad”. En av lektionerna skulle dock ske helt individuellt och då konstaterar inspektören att ”ingen av eleverna gjorde uppgiften på schemapositionen för lektionen”.

22 fick kritik

Nu var inte syftet med besöket att berömma eller klandra enskilda skolor, utan just att göra en övergripande kartläggning.

– Lärarstödet ingår alltid i Skolinspektionens tillsyn och 2015 fick 22 gymnasieskolor kritik för bristande lärarstöd; 19 av dem var skolor med yrkesprogram – därav inriktningen på yrkesprogram i kartläggningen, förklarar Ylva Johnsson, projektledare vid Skolinspektionen.

Myndigheten menar också att ”rektorer och huvudmän måste bli bättre på att följa upp hur undervisningen faktiskt ser ut i klassrummen”.

Läraren vet bäst

Vadsbogymnasiets rektor, Maria Appelgren, anser att det är upp till varje pedagog att avgöra hur undervisningen ska läggas upp.

Från en utomståendes synvinkel kan det se ut som att det är väldigt mycket enskilt arbete på Vadsbo. Stämmer den bilden?

– Nej, det är väldigt skiftande beroende på ämne och karaktären på ämnet, säger hon. Individuellt arbete kan vara väldigt bra i vissa ämnen. Det är en avvägning man får göra.

– Det är blandningen som gör att vi når så många som möjligt, säger Appelgren.

Hon säger också att lärarna ständigt för diskussioner kring vad och hur man ska undervisa, bland annat i sina program- och ämneslag.