20 maj 2016 16:10

20 maj 2016 16:10

S överlämnade protestlistor om sjukhuset

MARIESTAD

På fredagsförmiddagen träffade representanter från Socialdemokraterna i Mariestad presidiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden som fick ta emot drygt 3 000 namnunderskrifter.

– Det stora antalet namnunderskrifter visar det folkliga motståndet mot att stänga den enda vårdavdelning som finns kvar på Mariestads sjukhus, sade Ida Ekeroth.

– Vad mellanvårdsplatser kommer innehålla eller vem som långsiktigt ska betala den verksamheten, regionen eller kommunen, återstår att se. Klart är att mellanvårdsplatser tillkom efter den mycket hårda kritik som vi riktat mot att den blå-gröna majoriteten i regionen släcker norra Skaraborgs sjukhusverksamhet, avslutade Ekeroth.

 

 

– Det stora antalet namnunderskrifter visar det folkliga motståndet mot att stänga den enda vårdavdelning som finns kvar på Mariestads sjukhus, sade Ida Ekeroth.

– Vad mellanvårdsplatser kommer innehålla eller vem som långsiktigt ska betala den verksamheten, regionen eller kommunen, återstår att se. Klart är att mellanvårdsplatser tillkom efter den mycket hårda kritik som vi riktat mot att den blå-gröna majoriteten i regionen släcker norra Skaraborgs sjukhusverksamhet, avslutade Ekeroth.