19 maj 2016 19:37

19 maj 2016 19:37

Tolsgårdens härliga vårkväll

ULLERVAD: Förskolans Dag lockade många anhöriga

Familjekvällen på Tolsgården lockade många föräldrar, syskon och andra anhöriga. Flera passade på att titta på de nyrenoverade avdelningarna.

Förskolans Dag firas den tredje torsdagen i maj varje år.

På Tolsgårdens förskola i Ullervad finns två avdelningar, Tussilago för de minsta och Blåsippan där barnen är mellan fyra och sex år.

– Totalt har vi nu 47 barn inskrivna här, berättade förskollärare Åsa Claesson

Förskolan är tillbyggd med en ljus paviljongliknande del och totalrenoverad. Under byggtiden fick barnen gå på Lingonet inne i stan.

Den efterlängtade inflyttningen skedde den 29 mars.

Tidigare denna festliga dag hade förskolan bjudit in grannarna på en fika och rundvandring. Annars startade dagen för barnen med ett Bamselopp där en vätskepaus ingick. Och alla deltagarna fick var sin medalj.

Svenskt kvalitetsindex 2014 konstaterade att 77 procent av svenskarna var nöjda med förskolan som kom att ersätta de tidigare daghemmen. Förskola för sexåringar benämns i skollagen som förskoleklass och de flesta kommuner organiserar förskoleklassen tillsammans med grundskolan.

Enligt Wikipedia var det en tysk som 1837 skapade den första barnträdgården, Kindergarten. Idén landade i Sverige 1896. Under andra halvan av 1900-talet byggdes systemet med daghem (dagis) ut, i takt med att allt fler småbarnsmödrar blev förvärvsarbetande. Sedan 1990-talet har man infört ett större pedagogiskt inslag i barnomsorgen och därför används numera ordet förskola i Sverige.

Vid halv sex på torsdagen var det så dags för stor familjekväll på Tolsgården. Denna inleddes med konfetti och allsång; det var eleverna som hade valt repertoaren.

Därefter vidtog diverse lekar och tävlingar som bollkastning, bowling och byggverksamhet.

De vuxna hade matsäck med sig och när den var uppäten bjöd förskolan på tårta, saft och kaffe.

Förskolans Dag firas den tredje torsdagen i maj varje år.

På Tolsgårdens förskola i Ullervad finns två avdelningar, Tussilago för de minsta och Blåsippan där barnen är mellan fyra och sex år.

– Totalt har vi nu 47 barn inskrivna här, berättade förskollärare Åsa Claesson

Förskolan är tillbyggd med en ljus paviljongliknande del och totalrenoverad. Under byggtiden fick barnen gå på Lingonet inne i stan.

Den efterlängtade inflyttningen skedde den 29 mars.

Tidigare denna festliga dag hade förskolan bjudit in grannarna på en fika och rundvandring. Annars startade dagen för barnen med ett Bamselopp där en vätskepaus ingick. Och alla deltagarna fick var sin medalj.

Svenskt kvalitetsindex 2014 konstaterade att 77 procent av svenskarna var nöjda med förskolan som kom att ersätta de tidigare daghemmen. Förskola för sexåringar benämns i skollagen som förskoleklass och de flesta kommuner organiserar förskoleklassen tillsammans med grundskolan.

Enligt Wikipedia var det en tysk som 1837 skapade den första barnträdgården, Kindergarten. Idén landade i Sverige 1896. Under andra halvan av 1900-talet byggdes systemet med daghem (dagis) ut, i takt med att allt fler småbarnsmödrar blev förvärvsarbetande. Sedan 1990-talet har man infört ett större pedagogiskt inslag i barnomsorgen och därför används numera ordet förskola i Sverige.

Vid halv sex på torsdagen var det så dags för stor familjekväll på Tolsgården. Denna inleddes med konfetti och allsång; det var eleverna som hade valt repertoaren.

Därefter vidtog diverse lekar och tävlingar som bollkastning, bowling och byggverksamhet.

De vuxna hade matsäck med sig och när den var uppäten bjöd förskolan på tårta, saft och kaffe.

  • C. Lundh