19 maj 2016 16:46

19 maj 2016 16:46

Inget bidrag till M/S Marianne

MARIESTAD: Fortsatt motorstopp för den ekonomiska föreningen

Kommunstyrelsen avslår M/S Mariannes ansökan om 300 000 kronor som delfinansiering av motorbyte.

I stället har kommunchef Lars Arvidsson fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för Mariestads kommuns eventuellt långsiktiga engagemang i M/S Marianne.

I motvering till beslutet hänvisar kommunstyrelsen till kommunallagen, kapitel två paragraf 9: ”Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare för lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det”. Något som ks alltså inte anser föreligga.

Framtiden för passagerarbåten från 1897 är fortsatt oviss.

I stället har kommunchef Lars Arvidsson fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för Mariestads kommuns eventuellt långsiktiga engagemang i M/S Marianne.

I motvering till beslutet hänvisar kommunstyrelsen till kommunallagen, kapitel två paragraf 9: ”Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare för lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det”. Något som ks alltså inte anser föreligga.

Framtiden för passagerarbåten från 1897 är fortsatt oviss.