17 maj 2016 19:00

17 maj 2016 19:00

Får ris och ros om tillgänglighet

MARIESTAD: Låg placering i tillgänglighetsbarometern

Mariestads kommun hamnar på plats 141 i Tillgänglighetsbarometern 2016. Ett tapp med 49 placeringar från 2015, men kommunens kvalitetschef Maria Torp är inte orolig över placeringen.
– Det beror mest på att de lagt till en fråga jämfört med förra året.

Mariestads kommun får både ris och ros i Tillgänglighetsbarometern 2016 som Humana varje år sammanställer. Undersökningen görs för att granska kommunernas arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

190 kommuner deltog i undersökningen och av dessa hamnade Mariestads kommun på plats 141, jämfört med plats 92 i undersökningen som gjordes 2015.

– Framför allt beror den placeringen på att det lagts till en fråga och eftersom många kommuner kunnat svara ja på den, så innebär det att vi halkat ner, säger kvalitetschef Maria Torp som tagit över en del av ansvaret för tillgänglighetsfrågor efter Gull-Britt Svensson som nyligen slutade som tillgänglighets- och hjälpmedelssamordnare.

Maria Torp menar därför att resultatet inte nödvändigtvis innebär att kommunen blivit sämre i sitt arbete gällande dessa frågor.

– Den aktuella frågan handlar om kommunen har en skriftlig strategi, plan eller liknade gällande bostadsförsörjning för äldre, säger hon och fortsätter:

– Det har inte vi, men däremot kommer de nya bostäderna som planeras i Biblioteksparken att utformas med fokus på åldrande och funktionshinder, så vi arbetar med det på det sättet.

Kommunen får i undersökningen beröm för att de under 2015 lät konsultföretaget Funka AB inventera tillgängligheten i ett tusental av kommunens flerbostadshus. Däremot får de kritik för att de inte ställer krav på god tillgänglighet vid beviljande av anslag till kulturverksamhet.

– Det får vi ta med oss att vi behöver jobba med i framtiden, avslutar Maria Torp.

Mariestads kommun får både ris och ros i Tillgänglighetsbarometern 2016 som Humana varje år sammanställer. Undersökningen görs för att granska kommunernas arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

190 kommuner deltog i undersökningen och av dessa hamnade Mariestads kommun på plats 141, jämfört med plats 92 i undersökningen som gjordes 2015.

– Framför allt beror den placeringen på att det lagts till en fråga och eftersom många kommuner kunnat svara ja på den, så innebär det att vi halkat ner, säger kvalitetschef Maria Torp som tagit över en del av ansvaret för tillgänglighetsfrågor efter Gull-Britt Svensson som nyligen slutade som tillgänglighets- och hjälpmedelssamordnare.

Maria Torp menar därför att resultatet inte nödvändigtvis innebär att kommunen blivit sämre i sitt arbete gällande dessa frågor.

– Den aktuella frågan handlar om kommunen har en skriftlig strategi, plan eller liknade gällande bostadsförsörjning för äldre, säger hon och fortsätter:

– Det har inte vi, men däremot kommer de nya bostäderna som planeras i Biblioteksparken att utformas med fokus på åldrande och funktionshinder, så vi arbetar med det på det sättet.

Kommunen får i undersökningen beröm för att de under 2015 lät konsultföretaget Funka AB inventera tillgängligheten i ett tusental av kommunens flerbostadshus. Däremot får de kritik för att de inte ställer krav på god tillgänglighet vid beviljande av anslag till kulturverksamhet.

– Det får vi ta med oss att vi behöver jobba med i framtiden, avslutar Maria Torp.

  • Anna Leijon