16 maj 2016 14:16

16 maj 2016 14:16

Skas anmälertvå fallskador

IVO

Skaraborgs sjukhus har anmält, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Båda ärenden rör fall. Det första inträffade i mars på en medicinavdelning i Lidköping.

Patienten försökte gå upp själv, utan stöd eller skor, men trillade från den grundförsedda sängen och fick en allvarlig skallskada.

Det andra fallet inträffade på öronavdelningen i Skövde. En patient föll, troligtvis från en säng med grind, och ådrog sig en allvarlig skallskada.

Båda ärenden rör fall. Det första inträffade i mars på en medicinavdelning i Lidköping.

Patienten försökte gå upp själv, utan stöd eller skor, men trillade från den grundförsedda sängen och fick en allvarlig skallskada.

Det andra fallet inträffade på öronavdelningen i Skövde. En patient föll, troligtvis från en säng med grind, och ådrog sig en allvarlig skallskada.