16 maj 2016 13:05

16 maj 2016 13:05

Överklagar misshandelsdom

TING

En 55-årig Törebodabo dömdes i slutet av april till sex månaders fängelse för att ha misshandlat sin fru vid två tillfällen i deras gemensamma bostad.

Mannen har nu överklagat fängelsedomen till Göta hovrätt och hävdar att händelserna ska rubriceras som ringa misshandel.

Mannen har nu överklagat fängelsedomen till Göta hovrätt och hävdar att händelserna ska rubriceras som ringa misshandel.