16 maj 2016 10:42

16 maj 2016 10:42

Fritidsfiskare blev av med utrustningen

MARIESTAD

I lördags eftermiddag kontrollerade en fisketillsyningsman en fritidsfiskare vid Tidanån i Mariestad.

Fritidsfiskaren hade fångat en gös, trots att det är fiskeförbud på gös mellan 25 april och 25 maj. Fritidsfiskaren blev av med sin fiskeutrustning och gösen placerades tillbaka i vattnet.

Fritidsfiskaren hade fångat en gös, trots att det är fiskeförbud på gös mellan 25 april och 25 maj. Fritidsfiskaren blev av med sin fiskeutrustning och gösen placerades tillbaka i vattnet.