15 maj 2016 06:00

16 maj 2016 06:42

Dyrbart avsteg från bygglov

MARIESTAD: Fastighetsägare påförs byggsanktionsavgifter

Planlösningen ändrades, en trappa tillkom utan bygglov och en lägenhet togs i bruk utan slutbesked.
Nu har miljö- och byggnadsnämnden bestämt att byggherren ska betala en sanktionsavgift på drygt 118 000 kronor.

I maj 2014 beviljades Westsson Fastigheter bygglov för att inreda fyra vindslägenheter i en fastighet i centrala Mariestad. Eftersom det inneburit stora ingrepp i två befintliga lägenheter, och därmed en oskälig kostnad, bedömde miljö- och byggnadsförvaltningen att det fanns skäl att göra avsteg från kravet om hiss.

När personal från miljö- och bygg i mitten av januari i år besökte fastigheten med anledning av att fastighetsägaren begärt ett interimistiskt slutbesked för att ta en av lägenheterna i bruk, konstaterades att man frångått bygglovet och de handlingar som låg till grund för startbeskedet.

Planlösningen hade ändrats från fyra till tre lägenheter, en stor trappa som inte funnits med i bygglovsansökan hade uppförts och en ny entré hade tagits upp i en yttervägg. Vid nästa besök i mitten av april, noterades att en lägenhet tagits i bruk, trots att slutbesked saknades.

– Det är omfattande förändringar som gjorts vilket medför att kraven inte uppfylls på alla punkter, exempelvis påverkas brandskyddet, säger bygglovsarkitekt Leif Ahnland.

Efter samråd med jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) har miljö- och byggnadsförvaltningen fått stöd för att överträdelserna ska rendera i byggsanktionsavgift. Vid senaste sammanträdet beslutade nämnden att Westsson Fastigheter ska påföras en straffavgift på sammanlagt 117 861 kronor.

– Sett ur vår synvinkel finns inget annat att göra än besluta om sanktionsavgift. I det här fallet har man haft ett bygglov och startbesked som inte efterlevts. I stället har man gjort ändringar utan att kommunicera det med förvaltningen, säger Björn Fagerlund (M), förste vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Jörgen Wester, delägare till Westsson Fastigheter, medger att bolaget missat att ansöka om bygglov för trappan. Beträffande ändringar i planlösningen skedde det i samråd med konsulter.

– Vi har intyg på att det inte gick att bygga som det först var planerat eftersom det inte fanns någon utrymningsväg från en fjärde lägenhet. Vi trodde att ändringarna kunde redovisas som relationshandlingar i efterhand, och att vi därför inte behövde anmäla dem till kommunen, säger Jörgen Wester.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

I maj 2014 beviljades Westsson Fastigheter bygglov för att inreda fyra vindslägenheter i en fastighet i centrala Mariestad. Eftersom det inneburit stora ingrepp i två befintliga lägenheter, och därmed en oskälig kostnad, bedömde miljö- och byggnadsförvaltningen att det fanns skäl att göra avsteg från kravet om hiss.

När personal från miljö- och bygg i mitten av januari i år besökte fastigheten med anledning av att fastighetsägaren begärt ett interimistiskt slutbesked för att ta en av lägenheterna i bruk, konstaterades att man frångått bygglovet och de handlingar som låg till grund för startbeskedet.

Planlösningen hade ändrats från fyra till tre lägenheter, en stor trappa som inte funnits med i bygglovsansökan hade uppförts och en ny entré hade tagits upp i en yttervägg. Vid nästa besök i mitten av april, noterades att en lägenhet tagits i bruk, trots att slutbesked saknades.

– Det är omfattande förändringar som gjorts vilket medför att kraven inte uppfylls på alla punkter, exempelvis påverkas brandskyddet, säger bygglovsarkitekt Leif Ahnland.

Efter samråd med jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) har miljö- och byggnadsförvaltningen fått stöd för att överträdelserna ska rendera i byggsanktionsavgift. Vid senaste sammanträdet beslutade nämnden att Westsson Fastigheter ska påföras en straffavgift på sammanlagt 117 861 kronor.

– Sett ur vår synvinkel finns inget annat att göra än besluta om sanktionsavgift. I det här fallet har man haft ett bygglov och startbesked som inte efterlevts. I stället har man gjort ändringar utan att kommunicera det med förvaltningen, säger Björn Fagerlund (M), förste vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Jörgen Wester, delägare till Westsson Fastigheter, medger att bolaget missat att ansöka om bygglov för trappan. Beträffande ändringar i planlösningen skedde det i samråd med konsulter.

– Vi har intyg på att det inte gick att bygga som det först var planerat eftersom det inte fanns någon utrymningsväg från en fjärde lägenhet. Vi trodde att ändringarna kunde redovisas som relationshandlingar i efterhand, och att vi därför inte behövde anmäla dem till kommunen, säger Jörgen Wester.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.