14 maj 2016 15:21

14 maj 2016 15:49

Kommunchefen om arbetsmiljön i stadshuset

MARIESTAD: Inblandade ska intervjuas av företagshälsovården

Fackförbundet Visions 6:6a om arbetsmiljön i stadshuset kom inte som en blixt från klar himmel.
Det säger kommunchef Lars Arvidsson.

Hot, nedsättande kommentarer, en hög stressnivå och okunskap. Det är bilden som återgavs i samband med att Vision i början av april slog larm om arbetsklimatet på miljö- och byggnadsförvaltningen. Efter flera träffar mellan fackliga företrädare och kommunledningen har man gemensamt jobbat fram en åtgärdslista.

– Bland annat har vi beslutat att använda oss av en extern part i form av företagshälsovården för att intervjua berörda personer, säger kommunchef Lars Arvidsson och fortsätter:

– Intervjuerna kommer att användas för ett utkast till handlingsplan, en plan som ska träda i full kraft i höst.

Lars Arvidsson säger att det har funnits en anspänning vad gäller samhällsbyggnadsfrågor. Enligt Arvidsson är det inget ovanligt med diskussioner om gränssnitten mellan politiker och tjänstemän.

– Man måste förstå att det är ganska naturligt att det uppstår meningsskiljaktigheter i de här processerna. 6:6an är allvarlig, men jag vill heller inte överdramatisera frågeställningen.

Tjänstemän känner sig uthängda och vågar inte gå i svaromål med sin arbetsgivare, alltså politikerna. Är rädslan överdriven?

– När ett politiskt beslut är taget ska man vara lojal mot det, klarar man inte det ska man nog göra något annat. Men innan dess är det vår skyldighet som tjänstemän att framföra våra åsikter utifrån lagparagrafer, underlag och vår egen kompetensprofil. Jag ser inte kopplingen till en rädsla att bli av med jobbet, den frågan får stå för dig.

Är du orolig över att Mariestads kommun får ett dåligt rykte som arbetsgivare?

– Jag tror faktiskt precis tvärtom. Att vi diskuterar det här öppet och tydligt är i längden något positivt. Vi har ett krävande uppdrag och en stor utmaning i ekonomin. Det är en tuff situation för många kommuner.

– Det kan vara påfrestande och ibland uppstår slitningar. Min uppfattning är att vi överlag har ett gott arbetsklimat i stadshuset, säger Arvidsson.

Hot, nedsättande kommentarer, en hög stressnivå och okunskap. Det är bilden som återgavs i samband med att Vision i början av april slog larm om arbetsklimatet på miljö- och byggnadsförvaltningen. Efter flera träffar mellan fackliga företrädare och kommunledningen har man gemensamt jobbat fram en åtgärdslista.

– Bland annat har vi beslutat att använda oss av en extern part i form av företagshälsovården för att intervjua berörda personer, säger kommunchef Lars Arvidsson och fortsätter:

– Intervjuerna kommer att användas för ett utkast till handlingsplan, en plan som ska träda i full kraft i höst.

Lars Arvidsson säger att det har funnits en anspänning vad gäller samhällsbyggnadsfrågor. Enligt Arvidsson är det inget ovanligt med diskussioner om gränssnitten mellan politiker och tjänstemän.

– Man måste förstå att det är ganska naturligt att det uppstår meningsskiljaktigheter i de här processerna. 6:6an är allvarlig, men jag vill heller inte överdramatisera frågeställningen.

Tjänstemän känner sig uthängda och vågar inte gå i svaromål med sin arbetsgivare, alltså politikerna. Är rädslan överdriven?

– När ett politiskt beslut är taget ska man vara lojal mot det, klarar man inte det ska man nog göra något annat. Men innan dess är det vår skyldighet som tjänstemän att framföra våra åsikter utifrån lagparagrafer, underlag och vår egen kompetensprofil. Jag ser inte kopplingen till en rädsla att bli av med jobbet, den frågan får stå för dig.

Är du orolig över att Mariestads kommun får ett dåligt rykte som arbetsgivare?

– Jag tror faktiskt precis tvärtom. Att vi diskuterar det här öppet och tydligt är i längden något positivt. Vi har ett krävande uppdrag och en stor utmaning i ekonomin. Det är en tuff situation för många kommuner.

– Det kan vara påfrestande och ibland uppstår slitningar. Min uppfattning är att vi överlag har ett gott arbetsklimat i stadshuset, säger Arvidsson.