12 maj 2016 16:56

12 maj 2016 16:58

S-kritik mot förslag om medicinplatser

SKARABORG: Det känns som "lull-lull"

Medicinavdelningen vid Mariestads sjukhus stängs, ersätts av mellanvårdsplatser i väntan på ett närsjukvårdscentrum.

– Det känns som ”lull-lull” för att dölja att avdelningen stängs, säger regionrådet Alex Bergström (S).

Under onsdagen offentliggjorde majoriteten (M, C, L, KD och MP) i Skaraborgs sjukhus och östra nämnden sitt förslag till beslut. Medicinavdelningens 16 platser stängs, åtta nya platser öppnas i Skövde. Samtidigt öppnas mellanvårdsplatser i Mariestad.

S är måttligt imponerade.

– Grunden är att Skas måste skära i sin budget. Medicinavdelningen stängs och mellanvårdsplatserna är en kompromiss som blev resultatet av den starka opinion som S väckte.

Han betonar att närsjukvårdscentrum är framtidens vård, men att tiden är knapp. Redan i december ska de avgörande besluten tas.

– Om man fyller centrumet med rätt innehåll kan det bli bra, men det tar lång tid att bygga upp det. Det räcker inte med ett halvår.

Majoriteten betonar att det redan 2013 togs beslut i regionstyrelsen, som då leddes av Socialdemokraterna om ett närsjukvårdscentrum i Mariestad.

– Men vi stängde inga medicinplatse.

Johan Ask (S), vice ordförande i Skaraborgs sjukhus, är kritisk till beslutsgången.

– Under den förra mandatperioden fick nämnden sparbetinget, den här gången fick vi på Skas ett väldigt tydligt uppdrag av ägarutskottet, men det har ändå gått till nämnden. Är en avdelning en utbudspunkt?

Han har svårt att bedöma effekterna:

– Jag kan inte uttala mig om vad en mellanvårdsplats innebär och har svårt att se om det innebär en besparing. Jag har inte varit delaktig i beredningen.

Susanne Larsson (S), vice ordförande i östra nämnden, tror inte att majoriteten tänkt klart.

– Det är ett hastverk och man har köpt sig tid; hela frågan flyttas fram till december. Ingen vet riktigt vad en mellanvårdsplats är och ingen vet vad som händer efter årsskiftet.

Under onsdagen offentliggjorde majoriteten (M, C, L, KD och MP) i Skaraborgs sjukhus och östra nämnden sitt förslag till beslut. Medicinavdelningens 16 platser stängs, åtta nya platser öppnas i Skövde. Samtidigt öppnas mellanvårdsplatser i Mariestad.

S är måttligt imponerade.

– Grunden är att Skas måste skära i sin budget. Medicinavdelningen stängs och mellanvårdsplatserna är en kompromiss som blev resultatet av den starka opinion som S väckte.

Han betonar att närsjukvårdscentrum är framtidens vård, men att tiden är knapp. Redan i december ska de avgörande besluten tas.

– Om man fyller centrumet med rätt innehåll kan det bli bra, men det tar lång tid att bygga upp det. Det räcker inte med ett halvår.

Majoriteten betonar att det redan 2013 togs beslut i regionstyrelsen, som då leddes av Socialdemokraterna om ett närsjukvårdscentrum i Mariestad.

– Men vi stängde inga medicinplatse.

Johan Ask (S), vice ordförande i Skaraborgs sjukhus, är kritisk till beslutsgången.

– Under den förra mandatperioden fick nämnden sparbetinget, den här gången fick vi på Skas ett väldigt tydligt uppdrag av ägarutskottet, men det har ändå gått till nämnden. Är en avdelning en utbudspunkt?

Han har svårt att bedöma effekterna:

– Jag kan inte uttala mig om vad en mellanvårdsplats innebär och har svårt att se om det innebär en besparing. Jag har inte varit delaktig i beredningen.

Susanne Larsson (S), vice ordförande i östra nämnden, tror inte att majoriteten tänkt klart.

– Det är ett hastverk och man har köpt sig tid; hela frågan flyttas fram till december. Ingen vet riktigt vad en mellanvårdsplats är och ingen vet vad som händer efter årsskiftet.