12 maj 2016 06:00

12 maj 2016 06:00

Nya former för byggpris

MARIESTAD: Få goda exempel på senare år

En arbetsgrupp har tillsatts i kommunen med uppdrag att ta fram förslag till ett sökbart stipendium för byggnadsvård, arkitektur och renovering.

1995 inrättade Kulturnämnden ett diplom för god byggnadskonst. De senaste åren har de goda exemplen blivit färre och färre, vilket gjort att det blivit dags att se över kriterierna och formerna för diplomet.

Följaktligen har museichefen Linda Svensson, efter beslut i Kultur- och fritidsutskottet, fått i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med representanter från miljö- och byggavdelningen, Vadsbo museum och Hantverkslaboratoriet, för att ta fram förslag på ett sökbart byggnadsvård-, arkitektur-, och renoveringsstipendium.

Att ändra formerna från diplom till sökbart stipendium anses öka medvetenheten hos fastighetsägare om att vårda sina hus rätt. I och med att en jury utser vinnare bedöms stipendiet ge högre status och locka fler sökande.

1995 inrättade Kulturnämnden ett diplom för god byggnadskonst. De senaste åren har de goda exemplen blivit färre och färre, vilket gjort att det blivit dags att se över kriterierna och formerna för diplomet.

Följaktligen har museichefen Linda Svensson, efter beslut i Kultur- och fritidsutskottet, fått i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med representanter från miljö- och byggavdelningen, Vadsbo museum och Hantverkslaboratoriet, för att ta fram förslag på ett sökbart byggnadsvård-, arkitektur-, och renoveringsstipendium.

Att ändra formerna från diplom till sökbart stipendium anses öka medvetenheten hos fastighetsägare om att vårda sina hus rätt. I och med att en jury utser vinnare bedöms stipendiet ge högre status och locka fler sökande.