11 maj 2016 19:00

11 maj 2016 19:00

Nu ska drogerna minska

MARIESTAD: Kommunen förebygger droger i nytt projekt

Attityden till alkohol och droger bland Mariestads ungdomar har kanske aldrig varit så nonchalant som i dag. Det ska Peter Åhling och resten av den drogförebyggande gruppen i kommunen råda bot på.

Det har nu gått fyra månader sedan Peter Åhling påbörjade sitt arbete med det nya drogförebyggande projektet i kommunen som tillsattes vid årsskiftet. Hittills har han varit ute i grund– och gymnasieskolorna och gjort en kartläggning för att kunna se exakt vart problemen finns.

Många röker

– Något som vi har reagerat på är att väldigt många ungdomar i Mariestad röker och många ser lite för lätt på det här med droger. Vi har stött på många ungdomar som dricker alkohol på stan utan att bry sig om att vuxna ser, säger Peter.

Riskbeteende uppmärksammas

Handlingsplanen som Peter har arbetat fram för att förebygga problemen består av tre fokusområden: Generellt förebyggandearbete, fokus på de som anses ha ett riskbeteende och kompetensutveckling för personal, föreningsledare och föräldrar.

I det generella arbetet kommer Peter samarbeta med skolkuratorer och Ungdomsmottagningen för att komma ut till årskurserna 6–9 för att prata om självkänsla, droger och alkohol.

Riskbeteendepunkten har han redan kommit i gång med. Den handlar om att ta kontakt med föräldrar så fort man misstänker att en ungdom kan ha koppling till droger.

– Det har varit väldigt positivt och gett bra effekt. Det har inte varit några taggar utåt som jag först trodde att det skulle bli, säger han.

Kunskap till vuxna

Kompetensutvecklingen drar i gång i höst. Skolor, idrottsföreningar och föräldrar kommer att informeras om arbetet.

– Vi kommer jobba på att hitta bra arenor för föräldrar att samtala och ventilera. Många tycker att föräldramöten känns för omodernt.

Lugnare skolavslutning

Den drogförebyggande gruppen har precis fått klartecken att årets nior återigen kommer iväg till Skara sommarland för ”Sista natten med gänget”. På så vis kommer de undan stök och studentfirande.

– Vi uppmuntrar vuxna att vara ute så mycket som möjligt på kvällar och helger. Det räcker med att bara ta en promenad med en vän, det betyder jättemycket, tipsar Peter.

Det har nu gått fyra månader sedan Peter Åhling påbörjade sitt arbete med det nya drogförebyggande projektet i kommunen som tillsattes vid årsskiftet. Hittills har han varit ute i grund– och gymnasieskolorna och gjort en kartläggning för att kunna se exakt vart problemen finns.

Många röker

– Något som vi har reagerat på är att väldigt många ungdomar i Mariestad röker och många ser lite för lätt på det här med droger. Vi har stött på många ungdomar som dricker alkohol på stan utan att bry sig om att vuxna ser, säger Peter.

Riskbeteende uppmärksammas

Handlingsplanen som Peter har arbetat fram för att förebygga problemen består av tre fokusområden: Generellt förebyggandearbete, fokus på de som anses ha ett riskbeteende och kompetensutveckling för personal, föreningsledare och föräldrar.

I det generella arbetet kommer Peter samarbeta med skolkuratorer och Ungdomsmottagningen för att komma ut till årskurserna 6–9 för att prata om självkänsla, droger och alkohol.

Riskbeteendepunkten har han redan kommit i gång med. Den handlar om att ta kontakt med föräldrar så fort man misstänker att en ungdom kan ha koppling till droger.

– Det har varit väldigt positivt och gett bra effekt. Det har inte varit några taggar utåt som jag först trodde att det skulle bli, säger han.

Kunskap till vuxna

Kompetensutvecklingen drar i gång i höst. Skolor, idrottsföreningar och föräldrar kommer att informeras om arbetet.

– Vi kommer jobba på att hitta bra arenor för föräldrar att samtala och ventilera. Många tycker att föräldramöten känns för omodernt.

Lugnare skolavslutning

Den drogförebyggande gruppen har precis fått klartecken att årets nior återigen kommer iväg till Skara sommarland för ”Sista natten med gänget”. På så vis kommer de undan stök och studentfirande.

– Vi uppmuntrar vuxna att vara ute så mycket som möjligt på kvällar och helger. Det räcker med att bara ta en promenad med en vän, det betyder jättemycket, tipsar Peter.

  • Madeleine Bäckman