10 maj 2016 15:38

10 maj 2016 15:46

"Många är upprörda"

VÄSTRA GÖTALAND: Debatt om medicinavdelningen i Mariestad

Linnea Wall (S) undrade om hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) om hon avser att vara med och stänga medicinavdelningen vid sjukhuset i Mariestad.

Mariestadspolitikern fråga under tisdagens regionfullmäktige orsakades av Skas planer, som ska godkännas av nämnden, på att minska antalet platser och flytta avdelningen till Skövde.

– Många är upprörda och oroade, avdelningen är en trygghet för invånarna i norra Skaraborg.

Gunilla Druve Jansson sa att frågan processas och bereds politiskt, att nämnden och Skaraborgs sjukhus ska sy ihop ett närsjukvårdscentrum och att en politisk styrgrupp ska vara i gång senast i augusti.

– Vi ska få till något som ger Mariestad ett mervärde.

Linnea Wall undrade om frågan är bra skött.

Druve Jansson svarade raskt:

– Den är inte bra skött, men jag vill påminna om ett beslut i regionstyrelsen 2013, som då styrdes av Socialdemokraterna, där sjukhusen nivågrupperades med tanke på att bilda närsjukvårdscentrum. Mariestad hamnade i nivå 2, som innebär att det ska finnas vårdcentral, jourcentral, primärvård, samverkan med kommunal verksamhet, anpassad laboratorie- och röntgenverksamhet samt specialistmottagningar, men ingen slutenvård. Beslutet blev inte verkställt. Jag beklagar det, för då hade vi inte stått här i dag.

Linnea Wall hade ingen ytterligare fråga.

Fördelning

Walls partikollega Alex Bergström, Falköping, undrade i en interpellation hur regionen säkerställer att projektmedel kommer hela regionen till del:

– Det är viktigt för regionens legitimitet att vi kan följa upp och se att pengarna kommer hela regionen till godo, så att det inte blir att utvecklingsmedlen hamnar i de stora städerna:

Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden, svarade och höll i stora delar med Bergström.

– Vi är vaksamma i nämnden, men frågan är viktig.

Mariestadspolitikern fråga under tisdagens regionfullmäktige orsakades av Skas planer, som ska godkännas av nämnden, på att minska antalet platser och flytta avdelningen till Skövde.

– Många är upprörda och oroade, avdelningen är en trygghet för invånarna i norra Skaraborg.

Gunilla Druve Jansson sa att frågan processas och bereds politiskt, att nämnden och Skaraborgs sjukhus ska sy ihop ett närsjukvårdscentrum och att en politisk styrgrupp ska vara i gång senast i augusti.

– Vi ska få till något som ger Mariestad ett mervärde.

Linnea Wall undrade om frågan är bra skött.

Druve Jansson svarade raskt:

– Den är inte bra skött, men jag vill påminna om ett beslut i regionstyrelsen 2013, som då styrdes av Socialdemokraterna, där sjukhusen nivågrupperades med tanke på att bilda närsjukvårdscentrum. Mariestad hamnade i nivå 2, som innebär att det ska finnas vårdcentral, jourcentral, primärvård, samverkan med kommunal verksamhet, anpassad laboratorie- och röntgenverksamhet samt specialistmottagningar, men ingen slutenvård. Beslutet blev inte verkställt. Jag beklagar det, för då hade vi inte stått här i dag.

Linnea Wall hade ingen ytterligare fråga.

Fördelning

Walls partikollega Alex Bergström, Falköping, undrade i en interpellation hur regionen säkerställer att projektmedel kommer hela regionen till del:

– Det är viktigt för regionens legitimitet att vi kan följa upp och se att pengarna kommer hela regionen till godo, så att det inte blir att utvecklingsmedlen hamnar i de stora städerna:

Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden, svarade och höll i stora delar med Bergström.

– Vi är vaksamma i nämnden, men frågan är viktig.