09 maj 2016 11:04

09 maj 2016 11:04

16-åring överklagar dom till hovrätten

TINGET

En 16-åring pojke från Tidan dömdes den 28 april skyldig till misshandel av sin styvmamma. Misshandeln inträffade i januari.

Påföljden bestämdes av rätten till 20 timmars ungdomstjänst. 16-åringen slog styvmamman med flera slag i ansiktet. Han framhöll att han handlat i nödvärn efter att hon kastat en parfymflaska i plast mot honom som träffade i huvudet. Tingsrätten ansåg inte att nödvärn förelåg. Han har nu överklagat sin dom till Göta hovrätt.

Påföljden bestämdes av rätten till 20 timmars ungdomstjänst. 16-åringen slog styvmamman med flera slag i ansiktet. Han framhöll att han handlat i nödvärn efter att hon kastat en parfymflaska i plast mot honom som träffade i huvudet. Tingsrätten ansåg inte att nödvärn förelåg. Han har nu överklagat sin dom till Göta hovrätt.