06 maj 2016 15:08

06 maj 2016 15:08

Vill avskaffa villkorlig frigivning

POLITIK

Moderaterna Jonas Ransgård, Göteborg, och Anders G Johansson, Skövde, vill ändra brottsbalken så att den som döms till fängelsestraff, efter att tidigare ha avtjänat ett sådant straff, inte ska kunna friges villkorligt.

Kravet ställs i en motion till Moderaternas förbundsstämma för Västra Götaland.

– Den som upprepat återfaller i brottslighet och döms till frihetsberövande ska han förverkat sina möjligheter att friges i förtid, säger Johansson, som är gruppledare för M i Skövde, i ett pressmeddelande.

Förbundsstämman arrangeras i Uddevalla 14 maj.

Kravet ställs i en motion till Moderaternas förbundsstämma för Västra Götaland.

– Den som upprepat återfaller i brottslighet och döms till frihetsberövande ska han förverkat sina möjligheter att friges i förtid, säger Johansson, som är gruppledare för M i Skövde, i ett pressmeddelande.

Förbundsstämman arrangeras i Uddevalla 14 maj.