06 maj 2016 10:29

06 maj 2016 10:29

Utreder vad ett nytt badhus kostar

MARIESTAD

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för renovering av badhuset.

Det handlar om tre olika förslag:

1. Handikappanpassning.

2. Ovanstående anpassning samt en undervisningsbassäng och en rehabbassäng.

3. Ett helt nytt badhus.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) utgår man från gamla ritningar. Löften och planer om en totalrenovering av badhuset har kommit från båda de politiska blocken under 2000-talet.

– Att vi inte har ett handikappanpassat badhus 2016 är inget annat än skamligt. Det borde vara det absoluta minimikravet. Nu får vi kostnadsförslag så att vi kan gå vidare med frågan, säger Johan Abrahamsson.

2012 fanns 18 miljoner kronor avsatt i budget för renovering av badhuset, men då drog den socialdemokratiska majoriteten i handbromsen med hänvisning till den skrala ekonomin.

Det handlar om tre olika förslag:

1. Handikappanpassning.

2. Ovanstående anpassning samt en undervisningsbassäng och en rehabbassäng.

3. Ett helt nytt badhus.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) utgår man från gamla ritningar. Löften och planer om en totalrenovering av badhuset har kommit från båda de politiska blocken under 2000-talet.

– Att vi inte har ett handikappanpassat badhus 2016 är inget annat än skamligt. Det borde vara det absoluta minimikravet. Nu får vi kostnadsförslag så att vi kan gå vidare med frågan, säger Johan Abrahamsson.

2012 fanns 18 miljoner kronor avsatt i budget för renovering av badhuset, men då drog den socialdemokratiska majoriteten i handbromsen med hänvisning till den skrala ekonomin.