04 maj 2016 14:58

04 maj 2016 14:58

Kökortning inom Bup

POLITIK

Regionledningen (m, C, L, KD och MP) vill höja anslaget till psykiatrin med 125 miljoner kronor under 2017. Av de pengarna går 50 miljoner direkt till barn- och ungdomspsykiatrin, bup, för att korta köerna.

Åtgärden är en del i budgetförslaget, som presenteras på måndag.

– Det är av stor vikt att förebygga att barn och ungdomar hamnar i kläm och inte får hjälp, stöd och vård i tid, säger regionrådet Monica Selin (KD) i ett pressmeddelande.

Åtgärden är en del i budgetförslaget, som presenteras på måndag.

– Det är av stor vikt att förebygga att barn och ungdomar hamnar i kläm och inte får hjälp, stöd och vård i tid, säger regionrådet Monica Selin (KD) i ett pressmeddelande.