04 maj 2016 10:40

04 maj 2016 15:40

Klart för ny Hisingsbro

SJÖFART: Ny bro över Göta älv trots skarp kritik

På grund av den låga höjden har beslutet om den nya bron över Göta älv överklagats av ett flertal kommuner, däribland Mariestad. Nu får kommunerna stå tillbaka. I dag beslutade Mark–och miljööverdomstolen att Göteborgs kommun ändå beviljas brobygge.

Tillståndet beviljades redan den 15 september 2014 av Mark– och miljödomstolen då Göteborgs kommun har bedömt att nuvarande bro måste bytas ut senast 2020. Ärendet överklagades och skickades till Mark–och miljööverdomstolen i Svea hovrätt som nu har beslutat sig för att gå på samma bana.

Kommuner kritiserade

Den gamla bron är sedan länge i dåligt skick, men ritningarna till den har väckt starka reaktioner hos bland annat kommuner längre in längs älven och runt Vänern. Bland dem som opponerat sig mot utformningen av bron finns exempelvis Gullspång, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Ale, Götene, Mariestad och Vänersborg.

Även Sjöfartsverket och en rad företag har varit skarpt kritiska mot att bron enligt planerna ska få en segelfrihöjd på bara 12 meter jämfört med dagens 19,5 meter.

– Jag är inte lika orolig som politikerna. Men det kommer bli väldigt viktigt att man skapar system så att sjöfarten fortsätter fungera. Allra helst vissa tider då bron är öppen så båtar bara kan glida igenom utan att förlora tid, säger Kristofer Svensson, chef för samhällsbyggnadsnämnden i Mariestads kommun.

För låg

Enligt tidigare uppgifter från Sjöfartsverket skulle det innebära att den höj– och sänkbara bron måste öppnas för nästan samtliga lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna.

Kommunerna framförde framför allt invändningar mot den nya brons utformning. De anförde att den nya lyftbron med sin tekniska utformning och låga segelfria höjd riskerade att påtagligt skada såväl riksintresset farleden Göta älv med berörda hamnar och riksintresset Vänernskärgården samt Vänern med öar och stränder.

Underlätta kommunikationen

Mark–miljööverdomstolen beviljar trots detta tillstånd på grund av att kommunikationen tryggas genom föreskriften om broöppning. Göteborgs kommun ska nu lämna in förslag på hur broöppningar ska ske. Dessa förslag ska tas fram för att minska påverkan på farleden och på den landbaserade trafiken.

Tillståndet beviljades redan den 15 september 2014 av Mark– och miljödomstolen då Göteborgs kommun har bedömt att nuvarande bro måste bytas ut senast 2020. Ärendet överklagades och skickades till Mark–och miljööverdomstolen i Svea hovrätt som nu har beslutat sig för att gå på samma bana.

Kommuner kritiserade

Den gamla bron är sedan länge i dåligt skick, men ritningarna till den har väckt starka reaktioner hos bland annat kommuner längre in längs älven och runt Vänern. Bland dem som opponerat sig mot utformningen av bron finns exempelvis Gullspång, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Ale, Götene, Mariestad och Vänersborg.

Även Sjöfartsverket och en rad företag har varit skarpt kritiska mot att bron enligt planerna ska få en segelfrihöjd på bara 12 meter jämfört med dagens 19,5 meter.

– Jag är inte lika orolig som politikerna. Men det kommer bli väldigt viktigt att man skapar system så att sjöfarten fortsätter fungera. Allra helst vissa tider då bron är öppen så båtar bara kan glida igenom utan att förlora tid, säger Kristofer Svensson, chef för samhällsbyggnadsnämnden i Mariestads kommun.

För låg

Enligt tidigare uppgifter från Sjöfartsverket skulle det innebära att den höj– och sänkbara bron måste öppnas för nästan samtliga lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna.

Kommunerna framförde framför allt invändningar mot den nya brons utformning. De anförde att den nya lyftbron med sin tekniska utformning och låga segelfria höjd riskerade att påtagligt skada såväl riksintresset farleden Göta älv med berörda hamnar och riksintresset Vänernskärgården samt Vänern med öar och stränder.

Underlätta kommunikationen

Mark–miljööverdomstolen beviljar trots detta tillstånd på grund av att kommunikationen tryggas genom föreskriften om broöppning. Göteborgs kommun ska nu lämna in förslag på hur broöppningar ska ske. Dessa förslag ska tas fram för att minska påverkan på farleden och på den landbaserade trafiken.

  • Madeleine Bäckman