04 maj 2016 14:29

04 maj 2016 14:29

Ivo-kritik för trycksår

IVO

En patient vid ortopedkliniken på Skaraborgs sjukhus drabbades av trycksår.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger Skas kritik. Trots att patienten, som hade opererats för en lårbensfraktur, var sängliggande gjorde personalen inga förebyggande åtgärder.

I rapporten från slutenvården till äldrevården framgick inte att mannen hade några sår. Däremot påpekade ambulanspersonalen att patienten hade sår på hälen.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger Skas kritik. Trots att patienten, som hade opererats för en lårbensfraktur, var sängliggande gjorde personalen inga förebyggande åtgärder.

I rapporten från slutenvården till äldrevården framgick inte att mannen hade några sår. Däremot påpekade ambulanspersonalen att patienten hade sår på hälen.