03 maj 2016 10:48

03 maj 2016 10:48

Bönder nöjda efter bullermöte

MARIESTAD: Rätade ut frågetecken efter hårda kritiken

Lantbrukarnas farhågor om införande av generella bullerkrav i MTG-kommunerna var överdrivna. Efter ett möte med miljö- och byggnämndens presidium har känslorna lugnat sig.

I samband med två aktuella tillsynsärenden i Mariestad och Töreboda hänvisade miljö- och byggnadsförvaltningen till Naturvårdsverkets bullerriktvärden, 55 decibel på dagen och 40 decibel på natten, vilket fick de lokala LRF-föreningarna att reagera kraftigt.

Nyligen träffade representanter från LRF Mariestad, Töreboda och Gullspång ledande politiker och tjänstemän för att räta ut en rad frågetecken.

– Debatten har präglats av flera missuppfattningar. Vi mäter inte bullernivån i ett par minuter, utan mätningen sker under en hel timme, säger miljö- och byggnadschef Lars Sylvén.

Innebär det här att det är fritt fram att bullra?

– Nej, men det ska ganska mycket till för att överskrida riktvärdena. I verkligheten har vi haft väldigt, väldigt få tillsynsärenden om bullernivåer i lantbruket. Och det handlar inte om skörden eller traktorer, utan oftast rör klagomålen fläktar eller pumpar.

Vad gäller de två tillsynsärendena så kommer de sannolikt att avgöras i höst.

Lars Sylvén, har ni dragit något lärdom av det som varit?

– Självklart har vi gjort det. Vi är överens om att vi ska träffas lite oftare, minst en eller ett par gånger om året. Miljö- och byggnadsnämnden har samma mål som lantbrukarna; att jobba för ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt jordbruk.

I samband med två aktuella tillsynsärenden i Mariestad och Töreboda hänvisade miljö- och byggnadsförvaltningen till Naturvårdsverkets bullerriktvärden, 55 decibel på dagen och 40 decibel på natten, vilket fick de lokala LRF-föreningarna att reagera kraftigt.

Nyligen träffade representanter från LRF Mariestad, Töreboda och Gullspång ledande politiker och tjänstemän för att räta ut en rad frågetecken.

– Debatten har präglats av flera missuppfattningar. Vi mäter inte bullernivån i ett par minuter, utan mätningen sker under en hel timme, säger miljö- och byggnadschef Lars Sylvén.

Innebär det här att det är fritt fram att bullra?

– Nej, men det ska ganska mycket till för att överskrida riktvärdena. I verkligheten har vi haft väldigt, väldigt få tillsynsärenden om bullernivåer i lantbruket. Och det handlar inte om skörden eller traktorer, utan oftast rör klagomålen fläktar eller pumpar.

Vad gäller de två tillsynsärendena så kommer de sannolikt att avgöras i höst.

Lars Sylvén, har ni dragit något lärdom av det som varit?

– Självklart har vi gjort det. Vi är överens om att vi ska träffas lite oftare, minst en eller ett par gånger om året. Miljö- och byggnadsnämnden har samma mål som lantbrukarna; att jobba för ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt jordbruk.