01 maj 2016 18:30

02 maj 2016 07:36

Första dagen på nya jobbet

MARIESTAD: Ekeroth och Bergström talade på Nya torget

Så är den då avklarad; Ida Ekeroths första dag som oppositionsråd.
I sitt första maj-tal berörde hon såväl arbetsmiljön i stadshuset som nedläggningshotet mot medicinavdelningen på Mariestads sjukhus.

Ett 50-tal personer slöt upp i demonstrationståget när arbetarerörelsen firade sin högtidsdag på söndagen. I täten gick årets talare: Ida Ekeroth och regionrådet Alex Bergström, Falköping. För Ekeroth var det en speciell första maj; första dagen som nytt oppositionsråd.

– Jag vill tacka er alla för förtroendet; inte minst Marianne Kjellquist. Du har varit och är ett stort stöd för mig. Under dina fyra år som oppositionsråd har du bidragit till lugn, och format en politik i rätt riktning. Jag ska göra mitt bästa och driva på politiken i Mariestad och vinna valet 2018, sa Ekeroth.

Under sitt åtta minuter långa tal framförde Ekeroth en djup oro över arbetssituationen i stadshuset.

– Det har framkommit att Alliansens politiker använt hot och nedtryckande kommentarer mot anställda. Det är fullständigt oacceptabelt och något som vi tar djupt avstånd från.

Ida Ekeroth betonade vikten av fler tillsvidareanställningar inom vård- och omsorg, möjlighet till utbildning på olika nivåer och ett aktivt näringsliv i kommunen.

– Vi måste påverka regionpolitikerna så att de inte glömmer bort norra Skaraborg. Det är nödvändigt att Kinnekullebanan och annan kollektivtrafik utvecklas. Jag tror på en bättre värld, ett bättre Sverige och ett än bättre Mariestad.

Vidare berörde hon nedläggningshotet mot medicinavdelningen. Partiet har initierat en namninsamling och genomförde nyligen en manifestation vid sjukhuset.

– Vi välkomnar alla initiativ till att rädda kvar medicinavdelningen, och i förlängningen hela sjukhuset. Manifestationen var öppen för alla, men det svar vi fått från Alliansen är att de inte kunde vara med för att det står S på listorna. Formen är alltså viktigare än innehållet. Min förhoppning är att Alliansen lägger ned samma energi på sina politiker i regionen. Gör de det kan vi gemensamt rädda kvar sjukhuset i Mariestad.

Alex Bergström tog också upp nedläggningshotet i sitt anförande.

– En stängning av Mariestads sjukhus bryter beslutet i regionfullmäktige om att Skaraborg ska ha fyra sjukhus. Vi vill att alla skaraborgare ska ha rätt till en nära vård och då i synnerhet våra äldre och multisjuka. Därför är det en självklarhet för oss att behålla medicinvårdsplatserna på Mariestads sjukhus, sa Bergström.

Ett 50-tal personer slöt upp i demonstrationståget när arbetarerörelsen firade sin högtidsdag på söndagen. I täten gick årets talare: Ida Ekeroth och regionrådet Alex Bergström, Falköping. För Ekeroth var det en speciell första maj; första dagen som nytt oppositionsråd.

– Jag vill tacka er alla för förtroendet; inte minst Marianne Kjellquist. Du har varit och är ett stort stöd för mig. Under dina fyra år som oppositionsråd har du bidragit till lugn, och format en politik i rätt riktning. Jag ska göra mitt bästa och driva på politiken i Mariestad och vinna valet 2018, sa Ekeroth.

Under sitt åtta minuter långa tal framförde Ekeroth en djup oro över arbetssituationen i stadshuset.

– Det har framkommit att Alliansens politiker använt hot och nedtryckande kommentarer mot anställda. Det är fullständigt oacceptabelt och något som vi tar djupt avstånd från.

Ida Ekeroth betonade vikten av fler tillsvidareanställningar inom vård- och omsorg, möjlighet till utbildning på olika nivåer och ett aktivt näringsliv i kommunen.

– Vi måste påverka regionpolitikerna så att de inte glömmer bort norra Skaraborg. Det är nödvändigt att Kinnekullebanan och annan kollektivtrafik utvecklas. Jag tror på en bättre värld, ett bättre Sverige och ett än bättre Mariestad.

Vidare berörde hon nedläggningshotet mot medicinavdelningen. Partiet har initierat en namninsamling och genomförde nyligen en manifestation vid sjukhuset.

– Vi välkomnar alla initiativ till att rädda kvar medicinavdelningen, och i förlängningen hela sjukhuset. Manifestationen var öppen för alla, men det svar vi fått från Alliansen är att de inte kunde vara med för att det står S på listorna. Formen är alltså viktigare än innehållet. Min förhoppning är att Alliansen lägger ned samma energi på sina politiker i regionen. Gör de det kan vi gemensamt rädda kvar sjukhuset i Mariestad.

Alex Bergström tog också upp nedläggningshotet i sitt anförande.

– En stängning av Mariestads sjukhus bryter beslutet i regionfullmäktige om att Skaraborg ska ha fyra sjukhus. Vi vill att alla skaraborgare ska ha rätt till en nära vård och då i synnerhet våra äldre och multisjuka. Därför är det en självklarhet för oss att behålla medicinvårdsplatserna på Mariestads sjukhus, sa Bergström.