30 apr 2016 07:00

30 apr 2016 07:00

Inga besked om nya skattejobb

MARIESTAD: Per Åsling (C) fick positiva signaler

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson hade inga konkreta besked om nya jobbtillfällen i bland annat Mariestad.
Skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) ser ändå insynsrådets möte i onsdags som ett steg i rätt riktning.

I mars stoppades planerna på att lägga ned nio skattekontor runt om i landet. En av de som firade var riksdagsledamoten Per Åsling från Jämtland. I veckan efterfrågade samme Åsling information om hur många som behöver anställas på respektive kontor för att dessa ska anses vara bärkraftiga, samt när detta kan genomföras.

– Ingemar Hansson lyfte frågan och även om han inte kunde ge några konkreta besked om jobb så är det bra att arbetet har kommit i gång. Hansson ville ha frågan som en punkt att titta över verksamheten och möjligheterna till decentralisering.

Finns det någon magisk gräns för hur många arbetstillfällen ett kontor ska ha för att anses vara bärkraftigt?

– Nej, det är svårt att tala om. Det handlar inte bara om att titta över antalet anställda. Hur ser till exempel organisationen för stöd- och ledningsfunktioner kopplade till kontoren ut?

Per Åsling har förhoppningar om att de tidigare nedläggningshotade kontoren ska gå en ljusare framtid till mötes. Och det gäller inte bara Skatteverkets vara eller icke vara på landsbygden.

– Styrningen av statliga myndigheter har fått en stor auktoritet i debatten och det finns en större politiskt enighet om behovet av att decentralisera verksamhet. Vi har flyttat fram positionerna, säger Per Åsling.

I mars stoppades planerna på att lägga ned nio skattekontor runt om i landet. En av de som firade var riksdagsledamoten Per Åsling från Jämtland. I veckan efterfrågade samme Åsling information om hur många som behöver anställas på respektive kontor för att dessa ska anses vara bärkraftiga, samt när detta kan genomföras.

– Ingemar Hansson lyfte frågan och även om han inte kunde ge några konkreta besked om jobb så är det bra att arbetet har kommit i gång. Hansson ville ha frågan som en punkt att titta över verksamheten och möjligheterna till decentralisering.

Finns det någon magisk gräns för hur många arbetstillfällen ett kontor ska ha för att anses vara bärkraftigt?

– Nej, det är svårt att tala om. Det handlar inte bara om att titta över antalet anställda. Hur ser till exempel organisationen för stöd- och ledningsfunktioner kopplade till kontoren ut?

Per Åsling har förhoppningar om att de tidigare nedläggningshotade kontoren ska gå en ljusare framtid till mötes. Och det gäller inte bara Skatteverkets vara eller icke vara på landsbygden.

– Styrningen av statliga myndigheter har fått en stor auktoritet i debatten och det finns en större politiskt enighet om behovet av att decentralisera verksamhet. Vi har flyttat fram positionerna, säger Per Åsling.