29 apr 2016 11:18

29 apr 2016 16:35

"Vi vill skapa arbetstillfällen i Mariestad"

MARIESTAD: Slutförhandlingar inleds

Electrolux inleder slutförhandlingar om försäljning av Mariestadsfabriken med det lokala bolaget Prodma AB.
Den nya verksamheten beräknas sysselsätta 60 personer initialt.

Beskedet om att en lösning närmar sig för Mariestadsfabriken offentliggjordes av Electrolux på fredagsförmiddagen. Vid 11-tiden informerades de drygt 250 anställda vid fabriken, strax efter skickades ett pressmeddelande där företaget meddelade att ”Electrolux beslutat att inleda slutförhandlingar med det nybildade bolaget Prodma AB.”

– Det känns jättebra att vi kommit till den här punkten. Med informationen som gått ut vill vi klargöra att det är Prodma som vi vill avsluta med, säger Electrolux platschef Magnus Karlsson.

Prodma AB bildades i mars 2015 av Jan Kristoffersson, Jan Eklund och Anders Larsson – en trio högt uppsatta tjänstemän som alla arbetar på fabriken i dag. Kristoffersson är vd och talesperson för bolaget. Några djupare detaljer om planerna går han dock inte in på i nuläget, utan hänvisar till pressmeddelandet.

Där meddelas att Prodma ska producera och sälja kyl- och värmerelaterade produkter till såväl Electrolux som andra kunder. Bolaget räknar med att verksamheten kommer att sysselsätta 60 personer till en början.

– Det är den informationen jag kan ge i dag. Först vill vi ro slutförhandlingarna i hamn, säger Kristoffersson.

Vad gör att ni är beredda att köpa fabriken?

– Vi vill skapa arbetstillfällen i Mariestad. Vi har flera ben att stå på, men som sagt, vad kan jag inte gå in på i detalj, säger Jan Kristoffersson.

Slutförhandlingarna mellan Electrolux och Prodma inleds direkt och beräknas vara avslutade före halvårsskiftet. Därefter ska Electrolux ledning fatta det slutgiltiga beslutet om försäljning.

Övertagandet av fabriken beräknas ske i början av andra kvartalet 2017 när utfasningen av Electrolux nuvarande produktion vid fabriken är slutförd och flyttats till Ungern. Innan dess kommer Prodma bedriva viss begränsad tillverkning på fabriksområdet för att säkra affärer med kunder utanför Electrolux.

Varken Jan Kristoffersson eller Magnus Karlsson uttalar sig om försäljningen gäller hela eller delar av fabriken.

– Slutförhandlingarna vi går in i nu gäller försäljning av produktionsdelen. Electrolux kommer att finnas kvar på området med lagerverksamhet, däremot blir det ingen tillverkning, säger Magnus Karlsson.

Beträffande planerna på att flytta Electrolux reservdelslager från Torsvik till Mariestad, som kan ge Mariestad uppemot 60 nya arbetstillfällen, är inga beslut tagna ännu.

Däremot är det klart att det under sommaren ska göras vissa ombyggnationer i fabriken i Mariestad; vilket Magnus Karlsson bekräftar.

– Det ska göras vissa anpassningar och strukturella förändringar inför försäljningen för att skapa ett bättre produktionsflöde, säger Magnus Karlsson.

Beskedet om att en lösning närmar sig för Mariestadsfabriken offentliggjordes av Electrolux på fredagsförmiddagen. Vid 11-tiden informerades de drygt 250 anställda vid fabriken, strax efter skickades ett pressmeddelande där företaget meddelade att ”Electrolux beslutat att inleda slutförhandlingar med det nybildade bolaget Prodma AB.”

– Det känns jättebra att vi kommit till den här punkten. Med informationen som gått ut vill vi klargöra att det är Prodma som vi vill avsluta med, säger Electrolux platschef Magnus Karlsson.

Prodma AB bildades i mars 2015 av Jan Kristoffersson, Jan Eklund och Anders Larsson – en trio högt uppsatta tjänstemän som alla arbetar på fabriken i dag. Kristoffersson är vd och talesperson för bolaget. Några djupare detaljer om planerna går han dock inte in på i nuläget, utan hänvisar till pressmeddelandet.

Där meddelas att Prodma ska producera och sälja kyl- och värmerelaterade produkter till såväl Electrolux som andra kunder. Bolaget räknar med att verksamheten kommer att sysselsätta 60 personer till en början.

– Det är den informationen jag kan ge i dag. Först vill vi ro slutförhandlingarna i hamn, säger Kristoffersson.

Vad gör att ni är beredda att köpa fabriken?

– Vi vill skapa arbetstillfällen i Mariestad. Vi har flera ben att stå på, men som sagt, vad kan jag inte gå in på i detalj, säger Jan Kristoffersson.

Slutförhandlingarna mellan Electrolux och Prodma inleds direkt och beräknas vara avslutade före halvårsskiftet. Därefter ska Electrolux ledning fatta det slutgiltiga beslutet om försäljning.

Övertagandet av fabriken beräknas ske i början av andra kvartalet 2017 när utfasningen av Electrolux nuvarande produktion vid fabriken är slutförd och flyttats till Ungern. Innan dess kommer Prodma bedriva viss begränsad tillverkning på fabriksområdet för att säkra affärer med kunder utanför Electrolux.

Varken Jan Kristoffersson eller Magnus Karlsson uttalar sig om försäljningen gäller hela eller delar av fabriken.

– Slutförhandlingarna vi går in i nu gäller försäljning av produktionsdelen. Electrolux kommer att finnas kvar på området med lagerverksamhet, däremot blir det ingen tillverkning, säger Magnus Karlsson.

Beträffande planerna på att flytta Electrolux reservdelslager från Torsvik till Mariestad, som kan ge Mariestad uppemot 60 nya arbetstillfällen, är inga beslut tagna ännu.

Däremot är det klart att det under sommaren ska göras vissa ombyggnationer i fabriken i Mariestad; vilket Magnus Karlsson bekräftar.

– Det ska göras vissa anpassningar och strukturella förändringar inför försäljningen för att skapa ett bättre produktionsflöde, säger Magnus Karlsson.