28 apr 2016 13:44

28 apr 2016 13:44

Kompetensbrist oroar

REGIONEN: Trots överskott och fler frisktandvårdsavtal

Ekonomin går bra, allt fler tecknar frisktandvårdsavtal men kompetensbristen oroar den offentliga tandvården.

Enligt delårsrapporten, som godkändes av styrelsen, har 174 048 tecknat avtal om frisktandvård. Under det första kvartalet i år skrevs 4 116 nya avtal och målet 2016 är att nå 180 000 avtal.

Ekonomiskt redovisar förvaltningen ett överskott på 7,1 miljoner kronor per sista mars.

Lediga platser

Däremot finns det vakanser bland medarbetarna. Mellan 15 och 20 tandsköterskor saknas, liksom 20 tandhygienister.

Det fattas även mellan tio och 15 tandläkare, framför allt vid de olika klinikerna i Skaraborg.

– Många har gått i pension och vi har inte hunnit med att utbilda tillräckligt många. Dessutom är det mer populärt att jobba i exempelvis Göteborg än i Skaraborg, säger vice ordförande Jens Söder (S).

Kön till undersökningar har minskat sedan årsskiftet. 23 kliniker har väntetider, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

Andra mobilkliniken

Folktandvården har nu sin andra mobila tandvårdsklinik i gång. Den ska främst vara verksam i och kring Göteborg, Borås och Södra Älvsborg. Den första mobila kliniken finns främst i de nordvästra delarna av regionen.

Landsbygdsfråga

– I Skaraborg har vi redan en väl utbyggd tandvård men det vore bra med en mobil klinik även här. Jag ser det som en viktig landsbygdsfråga att kunna få sin vård i närheten av där man bor. Det är ett viktigt komplement till den vanliga tandvården, säger Jens Söder.

Enligt delårsrapporten, som godkändes av styrelsen, har 174 048 tecknat avtal om frisktandvård. Under det första kvartalet i år skrevs 4 116 nya avtal och målet 2016 är att nå 180 000 avtal.

Ekonomiskt redovisar förvaltningen ett överskott på 7,1 miljoner kronor per sista mars.

Lediga platser

Däremot finns det vakanser bland medarbetarna. Mellan 15 och 20 tandsköterskor saknas, liksom 20 tandhygienister.

Det fattas även mellan tio och 15 tandläkare, framför allt vid de olika klinikerna i Skaraborg.

– Många har gått i pension och vi har inte hunnit med att utbilda tillräckligt många. Dessutom är det mer populärt att jobba i exempelvis Göteborg än i Skaraborg, säger vice ordförande Jens Söder (S).

Kön till undersökningar har minskat sedan årsskiftet. 23 kliniker har väntetider, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

Andra mobilkliniken

Folktandvården har nu sin andra mobila tandvårdsklinik i gång. Den ska främst vara verksam i och kring Göteborg, Borås och Södra Älvsborg. Den första mobila kliniken finns främst i de nordvästra delarna av regionen.

Landsbygdsfråga

– I Skaraborg har vi redan en väl utbyggd tandvård men det vore bra med en mobil klinik även här. Jag ser det som en viktig landsbygdsfråga att kunna få sin vård i närheten av där man bor. Det är ett viktigt komplement till den vanliga tandvården, säger Jens Söder.