28 apr 2016 20:00

28 apr 2016 20:00

Fack höjer rösten – vill se fler lägenheter i trä

MARIESTAD: Förbundsordförande hoppas betongtraditionen tar slut

Slopa betongen och bygg med trä – då är klimatvinsten i hamn.
Så resonerar GS-facket som nu sätter press på kommunerna.
– De har ett ansvar att bygga miljövänligt, säger förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

1800-talets stora stadsbränder i Sverige ledde till ett förbud mot att bygga fler än två våningar med stomme av trä. Förbudet varade mellan 1874 och 1994.

I dag klarar byggnadsmaterial av trä de tekniska kraven för stomkonstruktioner i kombination med andra material.

Trots det har utvecklingen med planering och byggande av höga trähus gått långsamt de senaste 20 åren. Under 2015 ökade dock antalet nybyggda lägenheter i trä med 44 procent jämfört med året innan.

– Det har tidigare varit en stark tradition i Sverige av att bygga i betong, därför har den industriella träsektorn haft uppförsbacke. För att få snurr på utvecklingen är det viktigt att bygga klimatsmart. Då effektiviseras byggtiden med ungefär 50 procent jämfört med platsbyggda hus, förklarar Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS – facket för skogs-, trä- och grafisk bransch.

På torsdagen bjöd GS-facket in till pressträff vid gästhamnen i Mariestad. Medverkade gjorde även Johan Åhlén, vd för Moelven i Töreboda.

– Moelven ligger redan långt fram i utvecklingen. För att lösa den överhettade bostadsmarknaden i framför allt storstadsregionerna krävs att träindustrin ges chansen. Genom att använda trämaterial finns det samtidigt god chans att pressa byggpriserna, säger Sjöö.

Johan Åhlén har märkt av att suget efter träbyggnationer ökar i rask takt.

– Det är ett fantastiskt flow i branschen just nu. Att bygga i trä går fort, kvaliteten är hög och det minskar klimatpåverkan eftersom det är förnyelsebara material som används, säger han och fortsätter:

– Motståndarna är ju de som promotar de andra materialen. Visst, betong varken brinner, möglar eller rostar. Men bygger man trähus på rätt sätt blir det jättefint.

GS-facket och Johan Åhlén anser att kommunerna bör ta sitt ansvar i klimatfrågan.

– En kommun kan kräva att det finns med en miljömedvetenhet i upphandlingarna. De borde också ställa sig frågan vilken klimatpåverkan ett bygge med betong har i ett livscykelperspektiv, säger Åhlén.

1800-talets stora stadsbränder i Sverige ledde till ett förbud mot att bygga fler än två våningar med stomme av trä. Förbudet varade mellan 1874 och 1994.

I dag klarar byggnadsmaterial av trä de tekniska kraven för stomkonstruktioner i kombination med andra material.

Trots det har utvecklingen med planering och byggande av höga trähus gått långsamt de senaste 20 åren. Under 2015 ökade dock antalet nybyggda lägenheter i trä med 44 procent jämfört med året innan.

– Det har tidigare varit en stark tradition i Sverige av att bygga i betong, därför har den industriella träsektorn haft uppförsbacke. För att få snurr på utvecklingen är det viktigt att bygga klimatsmart. Då effektiviseras byggtiden med ungefär 50 procent jämfört med platsbyggda hus, förklarar Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS – facket för skogs-, trä- och grafisk bransch.

På torsdagen bjöd GS-facket in till pressträff vid gästhamnen i Mariestad. Medverkade gjorde även Johan Åhlén, vd för Moelven i Töreboda.

– Moelven ligger redan långt fram i utvecklingen. För att lösa den överhettade bostadsmarknaden i framför allt storstadsregionerna krävs att träindustrin ges chansen. Genom att använda trämaterial finns det samtidigt god chans att pressa byggpriserna, säger Sjöö.

Johan Åhlén har märkt av att suget efter träbyggnationer ökar i rask takt.

– Det är ett fantastiskt flow i branschen just nu. Att bygga i trä går fort, kvaliteten är hög och det minskar klimatpåverkan eftersom det är förnyelsebara material som används, säger han och fortsätter:

– Motståndarna är ju de som promotar de andra materialen. Visst, betong varken brinner, möglar eller rostar. Men bygger man trähus på rätt sätt blir det jättefint.

GS-facket och Johan Åhlén anser att kommunerna bör ta sitt ansvar i klimatfrågan.

– En kommun kan kräva att det finns med en miljömedvetenhet i upphandlingarna. De borde också ställa sig frågan vilken klimatpåverkan ett bygge med betong har i ett livscykelperspektiv, säger Åhlén.