27 apr 2016 08:42

27 apr 2016 08:42

LSS-boende tänkt att byggas i Marieholm

MARIESTAD: Grönområde har pekats ut

Kommunen vill bygga en ny gruppbostad – med totalt sex lägenheter – i Mariestad.
Ett mindre grönområde i stadsdelen Marieholm har pekats ut som lämplig plats.

Flera personer som omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) ska inom kort få tillgång till nya lägenheter.

Sedan tidigare står det klart att det ska byggas två servicebostäder på Glimmervägen och Tranvägen. Mariestads kommuns förhoppning är att lägenheterna ska vara inflyttningsklara innan årets slut. Totalt rör det sig om 22 lägenheter, varav två ska användas av personalen.

Klart senare i år

– På Glimmervägen sker markarbeten för fullt och tanken är att byggnationen ska vara klar i september/oktober. Gällande servicebostaden på Tranvägen är upphandlingen klar och vi har även träffat personerna som ska bo där. Vi hoppas att de kan flytta in före årsskiftet, säger Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg.

För att täcka det ökade behovet behöver dock fler LSS-lägenheter byggas. Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för kvarteret Gräshoppan 14 i Marieholm, mellan Älgstigen och Hjortstigen. Planförslaget, som nyss gått ut på samråd, innefattar en gruppbostad för totalt sex personer.

– Tomten har varit aktuell för byggnation tidigare. Det är en strategiskt bra plats att bygga en gruppbostad på. Det är nära cykelvägar och det går busstrafik i området, säger Hjoberg.

Miljontillskott

För att möjliggöra en byggnation har socialnämnden bett kommunstyrelsen om ett ekonomiskt tillskott på drygt 3,7 miljoner kronor.

– Eftersom det handlar om en gruppbostad, där brukarna är i större omsorgsbehov, behöver vi mer pengar. Personalbemanningen blir en helt annan jämfört med den på servicebostäderna, säger Lotta Hjoberg.

Flera personer som omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) ska inom kort få tillgång till nya lägenheter.

Sedan tidigare står det klart att det ska byggas två servicebostäder på Glimmervägen och Tranvägen. Mariestads kommuns förhoppning är att lägenheterna ska vara inflyttningsklara innan årets slut. Totalt rör det sig om 22 lägenheter, varav två ska användas av personalen.

Klart senare i år

– På Glimmervägen sker markarbeten för fullt och tanken är att byggnationen ska vara klar i september/oktober. Gällande servicebostaden på Tranvägen är upphandlingen klar och vi har även träffat personerna som ska bo där. Vi hoppas att de kan flytta in före årsskiftet, säger Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg.

För att täcka det ökade behovet behöver dock fler LSS-lägenheter byggas. Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för kvarteret Gräshoppan 14 i Marieholm, mellan Älgstigen och Hjortstigen. Planförslaget, som nyss gått ut på samråd, innefattar en gruppbostad för totalt sex personer.

– Tomten har varit aktuell för byggnation tidigare. Det är en strategiskt bra plats att bygga en gruppbostad på. Det är nära cykelvägar och det går busstrafik i området, säger Hjoberg.

Miljontillskott

För att möjliggöra en byggnation har socialnämnden bett kommunstyrelsen om ett ekonomiskt tillskott på drygt 3,7 miljoner kronor.

– Eftersom det handlar om en gruppbostad, där brukarna är i större omsorgsbehov, behöver vi mer pengar. Personalbemanningen blir en helt annan jämfört med den på servicebostäderna, säger Lotta Hjoberg.