26 apr 2016 16:24

26 apr 2016 16:24

SD vill aktivera nyanlända

MARIESTAD

Vid måndagens fullmäktigemöte togs en motion upp från Marie Bivefors (SD) med förslag om att aktivera nyanlända. I motionen hänvisar SD till Arbetsförmedlingens rapport om flyktingars etablering, som bland annat visar att 49 procent av de nyanlända har förgymnasial utbildning och 25 procent har någon form av eftergymnasial utbildning på minst två år, inklusive yrkesutbildningar.

”Vi måste hitta lösningsfokuserade arbetssätt för att öka produktiviteten hos denna grupp att höja deras humankapital, såväl som att påvisa att de nyanlända själva bär ett eget ansvar att utbilda sig och komma in i sysselsättning, och lära sig det svenska språket”, skriver Bivefors.

I motionen föreslår SD i Mariestad; ”1) ge nyanlända inom kommunen/asylsökande ute på asylboenden att få tillgång till daglig sysselsättning/aktiviteter och krav som avkrävs den befintliga befolkningen när man uppbär bidrag inom de olika välfärdssystemen”, ”2) på asylboende aktiveras att delta i verksamhetens göromål, städ, mat och hushåll, underhåll och vaktmästaruppgifter, trädgårds- och fastighetsskötsel för att känna delaktighet och ges ansvar” samt ” 3) bättre samverkan och resultatfokuserade tankesätt/mål att implementeras, bör förbättras mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, asylboenden och näringsliv.”

”Vi måste hitta lösningsfokuserade arbetssätt för att öka produktiviteten hos denna grupp att höja deras humankapital, såväl som att påvisa att de nyanlända själva bär ett eget ansvar att utbilda sig och komma in i sysselsättning, och lära sig det svenska språket”, skriver Bivefors.

I motionen föreslår SD i Mariestad; ”1) ge nyanlända inom kommunen/asylsökande ute på asylboenden att få tillgång till daglig sysselsättning/aktiviteter och krav som avkrävs den befintliga befolkningen när man uppbär bidrag inom de olika välfärdssystemen”, ”2) på asylboende aktiveras att delta i verksamhetens göromål, städ, mat och hushåll, underhåll och vaktmästaruppgifter, trädgårds- och fastighetsskötsel för att känna delaktighet och ges ansvar” samt ” 3) bättre samverkan och resultatfokuserade tankesätt/mål att implementeras, bör förbättras mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, asylboenden och näringsliv.”