26 apr 2016 10:55

26 apr 2016 10:55

Brister upptäcktes inom äldreomsorgen

MARIESTAD: Kommunen fick bakläxa

Arbetsmiljöverket har hittat brister i Mariestads kommuns verksamheter.
Bland annat måste arbetsmiljöarbetet och beredskapen för första hjälpen bli bättre.

Såväl Lugnås/Leksbergs hemvård som gruppbostäderna på Spolvägen i Ullervad och Skeppsvägen i Sjötorp har nyligen fått besök av Arbetsmiljöverket.

Vid inspektionerna fann myndigheten brister som Mariestads kommun måste åtgärda inom några månader.

I nuläget saknas skriftliga riskbedömningar när nya brukare tillkommer i verksamheten. Det ska finnas för att säkerställa att förändringen inte medför ökade risker för personalen att drabbas av ohälsa och olycksfall. Riskbedömningen ska omfatta risker för belastningsskada, hög arbetsbelastning samt våld och hot.

Utarbeta blankett

– Det här är inga obekanta uppgifter för oss. Arbetsmiljöverket vill dock att det ska vara skrivet på ett visst sätt och vi får helt enkelt utarbeta en sådan blankett, säger Britt Johansson, avdelningschef för vård och omsorg.

Det upptäcktes också att kommunen har brister i beredskapen och rutinerna för första hjälpen.

”Ni ska säkerställa att ni har tydliga och kända rutiner så att första hjälpen och krisstöd planeras, ordnas och följs upp utifrån de aktuella risker som finns i er verksamhet”, skriver Arbetsmiljöverket.

Uppdatera listor

På väl synlig plats ska det finnas anvisningar om var utrustning för första hjälpen finns och vilka personer som kan utföra det.

– Vi behöver uppdatera våra listor och göra en åtgärdsplan för att komma tillrätta med detta. Det är en brist att vi inte har gjort det tidigare, säger Britt Johansson.

Såväl Lugnås/Leksbergs hemvård som gruppbostäderna på Spolvägen i Ullervad och Skeppsvägen i Sjötorp har nyligen fått besök av Arbetsmiljöverket.

Vid inspektionerna fann myndigheten brister som Mariestads kommun måste åtgärda inom några månader.

I nuläget saknas skriftliga riskbedömningar när nya brukare tillkommer i verksamheten. Det ska finnas för att säkerställa att förändringen inte medför ökade risker för personalen att drabbas av ohälsa och olycksfall. Riskbedömningen ska omfatta risker för belastningsskada, hög arbetsbelastning samt våld och hot.

Utarbeta blankett

– Det här är inga obekanta uppgifter för oss. Arbetsmiljöverket vill dock att det ska vara skrivet på ett visst sätt och vi får helt enkelt utarbeta en sådan blankett, säger Britt Johansson, avdelningschef för vård och omsorg.

Det upptäcktes också att kommunen har brister i beredskapen och rutinerna för första hjälpen.

”Ni ska säkerställa att ni har tydliga och kända rutiner så att första hjälpen och krisstöd planeras, ordnas och följs upp utifrån de aktuella risker som finns i er verksamhet”, skriver Arbetsmiljöverket.

Uppdatera listor

På väl synlig plats ska det finnas anvisningar om var utrustning för första hjälpen finns och vilka personer som kan utföra det.

– Vi behöver uppdatera våra listor och göra en åtgärdsplan för att komma tillrätta med detta. Det är en brist att vi inte har gjort det tidigare, säger Britt Johansson.