25 apr 2016 18:05

25 apr 2016 22:34

Protesterar mot boendeförhållanden

MARIESTAD: Boende på Öhns gård missnöjda

På måndagsmorgonen slöt ett 30-tal personer upp utanför Migrationsverket för att protestera mot förhållandena på Öhns gård.
– Situationen är ohållbar. Nu hoppas vi att våra protester ska leda till förändringar, säger en boende.

Vid protestaktionen utanför Migrationsverket på Drottninggatan belystes förhållandena som råder på asylboendet Öhns gård, söder om Mariestad. Av rädsla och oro för repressalier vill personer MT talat med inte figurera med namn i media. De återger dock en rad problem som påtalats en tid, men som inte åtgärdats av bolaget Jokarjo AB som driver boendet.

Ett av många stora problem är tillgången till vatten.

– Vattnet räcker inte till för 70 personer. Ibland är det grumligt och går inte att dricka; det är inget man låter barnen eller gravida kvinnor dricka. Sedan en tid tillbaka har vi fått hjälp av vänner som kommit hit med färskt vatten.

Vidare framförs synpunkter på att det serveras ensidig kost, att tre tvättmaskiner är för lite och att internetanslutningen slutar fungera i mitten av månaden. Några uppger även att personalen öppnat, och i vissa fall rivit sönder, brev adresserade till boende.

Detta – och en rad andra händelser – framgår också i en skrivelse som den ideella organisationen Animal Spirits sammanställt, över händelser som inträffat på boendet från december 2015 fram till nu.

– Animal Spirits skapar nätverk och samhällsorientering, bland annat för asylsökande. När vi hörde om överträdelserna som skett på Öhns gård skrev vi en rapport och lämnade till berörda myndigheter, säger Staffan Hjalmarsson som driver organisationen.

Enligt Staffan togs skrivelsen upp på ett krismöte med Migrationsverket den 30 mars.

– Jag uppfattade att de tog det på allvar och upprättade en handlingsplan.

Anders Ekström, enhetschef på Migrationsverket i Mariestad, berättar att Migrationsverkets personal hade samtal med de boende i samband med måndagens protestaktion.

– Vi besiktigar alla asylboenden och Öhns gård uppfyller de krav som ställs. Beträffande vattenkvaliteten har kommunen tagit prover och svar väntas om några veckor, säger Ekström och tillägger:

– Nu går vi vidare med individuella samtal för att höra de boendes synpunkter. Alla berörda instanser är inkopplade. Upplever man att det förekommit hot kan det i så fall bli en polissak.

Vid protestaktionen utanför Migrationsverket på Drottninggatan belystes förhållandena som råder på asylboendet Öhns gård, söder om Mariestad. Av rädsla och oro för repressalier vill personer MT talat med inte figurera med namn i media. De återger dock en rad problem som påtalats en tid, men som inte åtgärdats av bolaget Jokarjo AB som driver boendet.

Ett av många stora problem är tillgången till vatten.

– Vattnet räcker inte till för 70 personer. Ibland är det grumligt och går inte att dricka; det är inget man låter barnen eller gravida kvinnor dricka. Sedan en tid tillbaka har vi fått hjälp av vänner som kommit hit med färskt vatten.

Vidare framförs synpunkter på att det serveras ensidig kost, att tre tvättmaskiner är för lite och att internetanslutningen slutar fungera i mitten av månaden. Några uppger även att personalen öppnat, och i vissa fall rivit sönder, brev adresserade till boende.

Detta – och en rad andra händelser – framgår också i en skrivelse som den ideella organisationen Animal Spirits sammanställt, över händelser som inträffat på boendet från december 2015 fram till nu.

– Animal Spirits skapar nätverk och samhällsorientering, bland annat för asylsökande. När vi hörde om överträdelserna som skett på Öhns gård skrev vi en rapport och lämnade till berörda myndigheter, säger Staffan Hjalmarsson som driver organisationen.

Enligt Staffan togs skrivelsen upp på ett krismöte med Migrationsverket den 30 mars.

– Jag uppfattade att de tog det på allvar och upprättade en handlingsplan.

Anders Ekström, enhetschef på Migrationsverket i Mariestad, berättar att Migrationsverkets personal hade samtal med de boende i samband med måndagens protestaktion.

– Vi besiktigar alla asylboenden och Öhns gård uppfyller de krav som ställs. Beträffande vattenkvaliteten har kommunen tagit prover och svar väntas om några veckor, säger Ekström och tillägger:

– Nu går vi vidare med individuella samtal för att höra de boendes synpunkter. Alla berörda instanser är inkopplade. Upplever man att det förekommit hot kan det i så fall bli en polissak.