25 apr 2016 21:34

25 apr 2016 21:34

Mariestadsföretag i ny regi

MARIESTAD: Farmartjänst växer med nytt dotterbolag

Farmartjänst har förvärvat Skaraborgs skog- och landskapsservice AB.
– Det är ett väl inarbetat företag som stämmer bra in i vår profil, säger Bengt-Olov Svantesson, styrelseordförande i Farmartjänst Mariestad AB.

Farmartjänst Mariestad bildades 1988 som handelsbolag, för att i mitten av 1990-talet ombildas till aktiebolag.

– Initialt fungerade bolaget som ett komplement för lantbrukarna att jobba med annat under vinterhalvåret. Med åren har det utvecklats och blivit mer året runt-jobb, säger Svantesson.

I dag har Farmartjänst tolv delägare som alla är verksamma i företagen. Uppdragen varierar från stora byggnationer, markentreprenader och skötsel av grönytor till snöröjning, personaluthyrning och mindre sysslor.

– Verksamheten är bred och vi utför uppdrag åt såväl företag och offentlig sektor som privatpersoner, konstaterar Bengt-Olov Svantesson.

För fem år sedan införlivades Tomas Byggare AB som ett dotterbolag under Farmartjänst. Byggfirman har för närvarande tolv anställda, varav fyra är delägare.

Lokala ägare

Nyligen genomförde Farmartjänst nästa förvärv då man tog över familjeföretaget Skaraborgs skog- och landskapsservice i Haggården. Firman startades av Lars Fredriksson 1992, som innan det var ansvarig för Skogsvårdsstyrelsens verkstadsdel i samma lokaler.

– Vi har fört diskussioner med Lars en tid och den 4 april tog vi över rörelsen. Precis som Tomas Byggare ska Skog- och landskapsservice stå på egna ben som dotterbolag, förklarar Svantesson.

Bengt-Olov känner en viss stolthet över att det blir fortsatt lokala ägare av företaget som sysselsätter sju personer. Samtlig personal följer med i köpet.

– Det är en styrka med ägare som bor och är verksamma i bygden. Personalen har en enorm kunskap; några av dem har ju varit med i stort sett sedan företaget startade.

– Vi ser att det finns utvecklingspotential, men först ska vi lära känna verksamheten och vara varsamma med att göra stora förändringar, säger Svantesson vidare.

Viss exteriör förändring är dock planerad inom kort. Förutom att fasaden ska fixas till ska butiksentrén byggas om.

Farmartjänst Mariestad bildades 1988 som handelsbolag, för att i mitten av 1990-talet ombildas till aktiebolag.

– Initialt fungerade bolaget som ett komplement för lantbrukarna att jobba med annat under vinterhalvåret. Med åren har det utvecklats och blivit mer året runt-jobb, säger Svantesson.

I dag har Farmartjänst tolv delägare som alla är verksamma i företagen. Uppdragen varierar från stora byggnationer, markentreprenader och skötsel av grönytor till snöröjning, personaluthyrning och mindre sysslor.

– Verksamheten är bred och vi utför uppdrag åt såväl företag och offentlig sektor som privatpersoner, konstaterar Bengt-Olov Svantesson.

För fem år sedan införlivades Tomas Byggare AB som ett dotterbolag under Farmartjänst. Byggfirman har för närvarande tolv anställda, varav fyra är delägare.

Lokala ägare

Nyligen genomförde Farmartjänst nästa förvärv då man tog över familjeföretaget Skaraborgs skog- och landskapsservice i Haggården. Firman startades av Lars Fredriksson 1992, som innan det var ansvarig för Skogsvårdsstyrelsens verkstadsdel i samma lokaler.

– Vi har fört diskussioner med Lars en tid och den 4 april tog vi över rörelsen. Precis som Tomas Byggare ska Skog- och landskapsservice stå på egna ben som dotterbolag, förklarar Svantesson.

Bengt-Olov känner en viss stolthet över att det blir fortsatt lokala ägare av företaget som sysselsätter sju personer. Samtlig personal följer med i köpet.

– Det är en styrka med ägare som bor och är verksamma i bygden. Personalen har en enorm kunskap; några av dem har ju varit med i stort sett sedan företaget startade.

– Vi ser att det finns utvecklingspotential, men först ska vi lära känna verksamheten och vara varsamma med att göra stora förändringar, säger Svantesson vidare.

Viss exteriör förändring är dock planerad inom kort. Förutom att fasaden ska fixas till ska butiksentrén byggas om.