25 apr 2016 21:29

25 apr 2016 21:29

Kommunal borgen för fibersatsning

MARIESTAD: Årsredovisningen sköts på framtiden

Nu är det klart – fiberföreningar ges möjlighet att ansöka om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
– En nödvändighet för att föreningarna ska komma i gång med grävningarna, säger Sture Pettersson (S).

Nämnde Pettersson var upphovsman till motionen, som blev rejält omdiskuterad i stadshuset under måndagskvällen. Först behandlades frågan på ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen, för att direkt efter lyftas upp till fullmäktige för beslut. Och väl där hade Bengt-Erik Askerlund (MP) synpunkter på en formulering i beslutsunderlaget, som föranledde ytterligare diskussioner innan alla var nöjda och glada.

En som drog extra på smilbanden var Sture Pettersson, som på grund av jäv inte deltog i ärendets hantering. Beslutet innebär att fiberföreningar verksamma i Mariestads kommun nu har möjlighet att ansöka om kommunal borgen för att erhålla banklån innan bidrag betalas från Länsstyrelsen betalas ut. Borgensåtagandet motsvarar det statliga stödet på 40 procent och gäller som längst en månad efter att fiberföreningen fått bidrag från myndigheten.

– Det här betyder jättemycket för alla fiberföreningar som ligger i startgroparna att komma i gång, konstaterar Pettersson.

På förhand var kvällens huvudnummer revisionsberättelsen och årsredovisningen för 2015. Men de som sett fram mot den godbiten får ge sig till tåls ett tag till.

Med anledning av att kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) befinner sig på semester framförde Alliansen, genom fullmäktiges ordförande Jan Wahn (C), önskemål om att punkterna skulle bordläggas till nästa möte.

– Det finns inget som säger att frågan måste avhandlas i dag. Vi tycker det är angeläget att kommunalrådet är på plats när årsredovisningen tas upp i fullmäktige, motiverade Wahn.

Något som förvånade Marie Engström-Rosengren (V).

– Jag tycker det finns många saker att diskutera. Och förresten; i fjol var kommunalrådet här, men deltog inte i debatten när årsredovisningen behandlades, sa Engström-Rosengren.

Inget på skärmen

Aftonens mesta debatt kom i stället att handla om Miljöpartiets motion om att webb tv-sända fullmäktigemöten. Mats Karlsson (MP) framhöll att tv-sända möten stärker demokratins roll.

– Jag tror det är en hög tröskel för medborgarna att ta sig till stadshuset för att på plats se vad vi beslutar om, sa Karlsson.

S-ledamöterna Ida Ekeroth och Linnéa Wall, och Emil Frick (V) instämde alla i Karlssons tankegångar.

– TV-sända möten är lättillgängligt och leder till ökat intresse och på sikt även ett ökat politiskt engagemang, ansåg Ekeroth.

Webbsändningar från Vänersalen dröjer dock. Med knapp marginal (25–23) avslogs nämligen motionen.

Nämnde Pettersson var upphovsman till motionen, som blev rejält omdiskuterad i stadshuset under måndagskvällen. Först behandlades frågan på ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen, för att direkt efter lyftas upp till fullmäktige för beslut. Och väl där hade Bengt-Erik Askerlund (MP) synpunkter på en formulering i beslutsunderlaget, som föranledde ytterligare diskussioner innan alla var nöjda och glada.

En som drog extra på smilbanden var Sture Pettersson, som på grund av jäv inte deltog i ärendets hantering. Beslutet innebär att fiberföreningar verksamma i Mariestads kommun nu har möjlighet att ansöka om kommunal borgen för att erhålla banklån innan bidrag betalas från Länsstyrelsen betalas ut. Borgensåtagandet motsvarar det statliga stödet på 40 procent och gäller som längst en månad efter att fiberföreningen fått bidrag från myndigheten.

– Det här betyder jättemycket för alla fiberföreningar som ligger i startgroparna att komma i gång, konstaterar Pettersson.

På förhand var kvällens huvudnummer revisionsberättelsen och årsredovisningen för 2015. Men de som sett fram mot den godbiten får ge sig till tåls ett tag till.

Med anledning av att kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) befinner sig på semester framförde Alliansen, genom fullmäktiges ordförande Jan Wahn (C), önskemål om att punkterna skulle bordläggas till nästa möte.

– Det finns inget som säger att frågan måste avhandlas i dag. Vi tycker det är angeläget att kommunalrådet är på plats när årsredovisningen tas upp i fullmäktige, motiverade Wahn.

Något som förvånade Marie Engström-Rosengren (V).

– Jag tycker det finns många saker att diskutera. Och förresten; i fjol var kommunalrådet här, men deltog inte i debatten när årsredovisningen behandlades, sa Engström-Rosengren.

Inget på skärmen

Aftonens mesta debatt kom i stället att handla om Miljöpartiets motion om att webb tv-sända fullmäktigemöten. Mats Karlsson (MP) framhöll att tv-sända möten stärker demokratins roll.

– Jag tror det är en hög tröskel för medborgarna att ta sig till stadshuset för att på plats se vad vi beslutar om, sa Karlsson.

S-ledamöterna Ida Ekeroth och Linnéa Wall, och Emil Frick (V) instämde alla i Karlssons tankegångar.

– TV-sända möten är lättillgängligt och leder till ökat intresse och på sikt även ett ökat politiskt engagemang, ansåg Ekeroth.

Webbsändningar från Vänersalen dröjer dock. Med knapp marginal (25–23) avslogs nämligen motionen.