22 apr 2016 16:06

22 apr 2016 16:06

IT-chefen Olsson: "Det ska inte kunna hända"

MARIESTAD

En kedja av flera incidenter förstärkte omfattningen av strömavbrottet.
Bland annat slog MTG-kommunernas ”felsäkra” reservkraft hos IT-enheten bakut.

Strax före klockan 17.30 på onsdagskvällen skedde ett olycksfall i arbetet i samband med ett jobb vid Vattenfalls mottagningsstation i Timmersdala. Den mänskliga faktorn fick en transformator att lösa ut, vilket gjorde stora delar av norra Skaraborg och Ellevios kunder strömlösa.

”Skyddet fungerade”

– Vi har en skaplig bild av hur det hela gick till. Eftersom det rör sig om ett väldigt stort ställverk berördes tyvärr många av våra kunder, däribland VänerEnergi, säger Jonatan Björck, pressansvarig på Ellevio.

Enligt Ellevio hade man kopplat på den sista strömmen 18.02. Det ger en total nedtid på 37 minuter.

– Skyddet fungerade trots allt som det skulle. Det går inte bara att trycka på en knapp för att få tillbaka strömmen, utan det måste göras etappvis, säger Jonatan Björck.

Omstart av systemen innebär alltid ett visst riskmoment då det innebär stora påfrestningar på elnätet. Och belastningen blev ett problem för tre linor ut till Haggårdens industriområde.

– I samband med strömavbrottet löste tre matarlinor till Haggården ut och förlängde avbrottet, berättar drifthef Andreas Pilkvist på VänerEnergi och tillägger:

– Så det fick vi jobba extra med. I övrigt hade vi inga möjligheter att påskynda förloppet eftersom felet låg hos vår leverantör.

VänerEnergi, som har cirka 14 200 abonnenter, har fått ta emot hård kritik på sociala medier för att både jourtelefonen och hemsidan låg nere under delar av onsdagskvällen.

Dålig information

Pilkvists kollega Bonni Pontén, avdelningschef på telekomavdelningen, säger att journumret låg nere i cirka 30 minuter och att man har begärt ett möte med leverantören Telenor. Hemsidan var satt ur spel ända till klockan 21, vilket skapade frustration bland allmänheten som sökte information.

Krävt förklaring

MTG-kommunernas IT-enhet ansvarar för driften av VänerEnergis hemsida. IT-chef Christofer Olsson förklarar att systemet har en backup som gör att ingen funktion hos IT-enheten ska vara strömlös en enda sekund. Men det var precis det som hände i onsdags – och då i flera timmar.

– Det är en extraordinär händelse då en del i reservkraftförsörjningen inte har fungerat. Det ska egentligen inte kunna hända, säger Olsson.

Det företag som servar reservsystemet gjorde en säkerhetskontroll så sent som för ett par månader sedan. IT-enheten har begärt en snabb utredning av det inträffade, samt att den havererade reservdelen har bytts ut.

– Våra system har utformats i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är precis samma system som många andra stora myndigheter använder sig av, försäkrar Christofer Olsson.

Strax före klockan 17.30 på onsdagskvällen skedde ett olycksfall i arbetet i samband med ett jobb vid Vattenfalls mottagningsstation i Timmersdala. Den mänskliga faktorn fick en transformator att lösa ut, vilket gjorde stora delar av norra Skaraborg och Ellevios kunder strömlösa.

”Skyddet fungerade”

– Vi har en skaplig bild av hur det hela gick till. Eftersom det rör sig om ett väldigt stort ställverk berördes tyvärr många av våra kunder, däribland VänerEnergi, säger Jonatan Björck, pressansvarig på Ellevio.

Enligt Ellevio hade man kopplat på den sista strömmen 18.02. Det ger en total nedtid på 37 minuter.

– Skyddet fungerade trots allt som det skulle. Det går inte bara att trycka på en knapp för att få tillbaka strömmen, utan det måste göras etappvis, säger Jonatan Björck.

Omstart av systemen innebär alltid ett visst riskmoment då det innebär stora påfrestningar på elnätet. Och belastningen blev ett problem för tre linor ut till Haggårdens industriområde.

– I samband med strömavbrottet löste tre matarlinor till Haggården ut och förlängde avbrottet, berättar drifthef Andreas Pilkvist på VänerEnergi och tillägger:

– Så det fick vi jobba extra med. I övrigt hade vi inga möjligheter att påskynda förloppet eftersom felet låg hos vår leverantör.

VänerEnergi, som har cirka 14 200 abonnenter, har fått ta emot hård kritik på sociala medier för att både jourtelefonen och hemsidan låg nere under delar av onsdagskvällen.

Dålig information

Pilkvists kollega Bonni Pontén, avdelningschef på telekomavdelningen, säger att journumret låg nere i cirka 30 minuter och att man har begärt ett möte med leverantören Telenor. Hemsidan var satt ur spel ända till klockan 21, vilket skapade frustration bland allmänheten som sökte information.

Krävt förklaring

MTG-kommunernas IT-enhet ansvarar för driften av VänerEnergis hemsida. IT-chef Christofer Olsson förklarar att systemet har en backup som gör att ingen funktion hos IT-enheten ska vara strömlös en enda sekund. Men det var precis det som hände i onsdags – och då i flera timmar.

– Det är en extraordinär händelse då en del i reservkraftförsörjningen inte har fungerat. Det ska egentligen inte kunna hända, säger Olsson.

Det företag som servar reservsystemet gjorde en säkerhetskontroll så sent som för ett par månader sedan. IT-enheten har begärt en snabb utredning av det inträffade, samt att den havererade reservdelen har bytts ut.

– Våra system har utformats i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är precis samma system som många andra stora myndigheter använder sig av, försäkrar Christofer Olsson.