20 apr 2016 15:25

21 apr 2016 09:34

Skas får klartecken för tandvårdshus

REGIONEN: Miljoninvestering i Skaraborg

Regionen godkänner planerna på ett nytt centrum för specialisttandvård på Skaraborgs sjukhus.

– Nu kan vi ta nästa steg, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

Regionstyrelsens ägarutskott gjorde under onsdagen tummen upp för byggnationen av ett hus för bland annat specialisttandvård, vilket innebär att Skas och Västfastigheter kan gå vidare med planerna.

– Vi har redan kommit långt, men nu kan vi plocka fram mer detaljerade planer, säger Eva Sundström.

Byggnaden, som ska bestå av tre plan med en total yta på 7 980 kvadratmeter, ska uppföras till höger om stora ingången på sjukhuset. I byggnaden, som uppförs i samverkan med folktandvården, ska folktandvårdens specialisttandvård och Skas käkkirurgi placeras. Bygget beräknas kosta 246 miljoner.

Byggnaden ska även användas som evakueringslokaler i samband med den pågående PCB-saneringen på sjukhuset.

– Vi räknar med att spaden sätts i jorden under kvartal 1 2017. Byggnationen beräknas ta två år, säger Eva Sundström.

Godkännandet innebär att byggtakten kring Skas i Skövde ökar. Sedan tidigare har regionen gett klartecken för akut- och psykiatribyggnationerna. Skas väntar på klartecken för bygget av Iva/operationsblocket, mottagningsdelen och entrén.

Färre ingrepp

Enligt ett tidigare beslut skulle Skaraborgs sjukhus utföra 1 700 ingrepp med höft- och knäledsproteser under 2018. Skas vill i stället göra 1 500 vilket godkändes.

De fyra sjukhusgrupperna i regionen ska inrätta trygghetscentraler. Funktionen ska tillhandahålla säkerhetstjänster, för både patienter och medarbetare, till regionens verksamheter. Centralerna ska finnas tillgängliga dygnet runt och höja säkerhetsnivån, inte minst mot hot, våld och inbrott. De ska även hjälpa förvaltningarna Habilitering och Hälsa, Närhälsan och tandvården med tjänsterna.

Regionstyrelsens ägarutskott gjorde under onsdagen tummen upp för byggnationen av ett hus för bland annat specialisttandvård, vilket innebär att Skas och Västfastigheter kan gå vidare med planerna.

– Vi har redan kommit långt, men nu kan vi plocka fram mer detaljerade planer, säger Eva Sundström.

Byggnaden, som ska bestå av tre plan med en total yta på 7 980 kvadratmeter, ska uppföras till höger om stora ingången på sjukhuset. I byggnaden, som uppförs i samverkan med folktandvården, ska folktandvårdens specialisttandvård och Skas käkkirurgi placeras. Bygget beräknas kosta 246 miljoner.

Byggnaden ska även användas som evakueringslokaler i samband med den pågående PCB-saneringen på sjukhuset.

– Vi räknar med att spaden sätts i jorden under kvartal 1 2017. Byggnationen beräknas ta två år, säger Eva Sundström.

Godkännandet innebär att byggtakten kring Skas i Skövde ökar. Sedan tidigare har regionen gett klartecken för akut- och psykiatribyggnationerna. Skas väntar på klartecken för bygget av Iva/operationsblocket, mottagningsdelen och entrén.

Färre ingrepp

Enligt ett tidigare beslut skulle Skaraborgs sjukhus utföra 1 700 ingrepp med höft- och knäledsproteser under 2018. Skas vill i stället göra 1 500 vilket godkändes.

De fyra sjukhusgrupperna i regionen ska inrätta trygghetscentraler. Funktionen ska tillhandahålla säkerhetstjänster, för både patienter och medarbetare, till regionens verksamheter. Centralerna ska finnas tillgängliga dygnet runt och höja säkerhetsnivån, inte minst mot hot, våld och inbrott. De ska även hjälpa förvaltningarna Habilitering och Hälsa, Närhälsan och tandvården med tjänsterna.