19 apr 2016 10:37

19 apr 2016 10:37

Mariestadsbo JO-anmäler Skaraborgs sjukhus

MARIESTAD

En Mariestadsbo har anmält Skaraborgs sjukhus styrelse samt dess ordförande Ulla-Britt Hagström (L) för undanhållande av offentliga handlingar.

Anmälan rör Skaraborgs sjukhus vårdplatsutredning där tjänstemannaförslaget är att stänga medicinavdelningen, som i dag har totalt 16 platser, på sjukhuset i Mariestad.

Enligt Mariestadsbon har Västra Götalandsregionen vägrat att lämna ut offentliga handlingar enligt grundlagen från tjänstemän inför beslut. Anmälaren ifrågasätter om allt underlag inför nedläggningsbeslutet verkligen kan klassas som arbetsmaterial.

Nu ska Justitieombudsmannen ta ställning till om tjänstemannaförslaget kan hållas hemligt med hänvisning till sekretess, fram tills beslut ska tas.

 

 

 

Anmälan rör Skaraborgs sjukhus vårdplatsutredning där tjänstemannaförslaget är att stänga medicinavdelningen, som i dag har totalt 16 platser, på sjukhuset i Mariestad.

Enligt Mariestadsbon har Västra Götalandsregionen vägrat att lämna ut offentliga handlingar enligt grundlagen från tjänstemän inför beslut. Anmälaren ifrågasätter om allt underlag inför nedläggningsbeslutet verkligen kan klassas som arbetsmaterial.

Nu ska Justitieombudsmannen ta ställning till om tjänstemannaförslaget kan hållas hemligt med hänvisning till sekretess, fram tills beslut ska tas.