19 apr 2016 10:36

19 apr 2016 16:15

Kriminalvården om en JO-anmälan mot häktet

MARIESTAD

En häktad person har JO-anmält Kriminalvården som just yttrat sig med anledning av en anmälan.

Av yttrandet framgår att den klagande flyttades från häktet i Uddevalla till häktet i Mariestad i början av året.

I Uddevalla hade mannen telefon- och besökstillstånd visavi sambon. Han fick av personal där besked om att dessa två tillstånd skulle medfölja till Mariestadshäktet.

Men i Mariestad gjordes en ny prövning som landade i att det blev fråga om kontrollerade besök- och telefonsamtal.

Detta ansågs nödvändigt eftersom häktet i Mariestad inte kunde spåra (det hemliga) telefonnumret samt att sambons identitet var skyddad – och därför inte gick att utreda.

Kriminalvårdens egen överprövning kritiserar inte häktet i Mariestad, men man anser det ”olyckligt” att mannen av Uddevallapersonalen lovades att tillstånden per automatik skulle följa med honom till det mottagande häktet.

Vad Justitieombudsmannen (JO) anser i ärendet återstår att se.

Av yttrandet framgår att den klagande flyttades från häktet i Uddevalla till häktet i Mariestad i början av året.

I Uddevalla hade mannen telefon- och besökstillstånd visavi sambon. Han fick av personal där besked om att dessa två tillstånd skulle medfölja till Mariestadshäktet.

Men i Mariestad gjordes en ny prövning som landade i att det blev fråga om kontrollerade besök- och telefonsamtal.

Detta ansågs nödvändigt eftersom häktet i Mariestad inte kunde spåra (det hemliga) telefonnumret samt att sambons identitet var skyddad – och därför inte gick att utreda.

Kriminalvårdens egen överprövning kritiserar inte häktet i Mariestad, men man anser det ”olyckligt” att mannen av Uddevallapersonalen lovades att tillstånden per automatik skulle följa med honom till det mottagande häktet.

Vad Justitieombudsmannen (JO) anser i ärendet återstår att se.